/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Reactie op ‘de doorstart en haar dienaar’

dinsdag 24 mei 2011 / Redactie / 2 reacties

In een interessante column in Compres 7 bepleit Hans Scheffer, Managing Director van de Media Facility Group voor een herstructurering van de grafische branche.

Daarbij moet volgens Scheffer aan werkgevers/ondernemers de ruimte worden gegeven om hun onderneming opnieuw in te richten naar een grafisch bedrijf anno 2011. Een herstructurering die in zijn ogen onvermijdelijk gepaard zou gaan met pijnlijke beslissingen. Maar die pijn zou van korte duur zijn terwijl er op langere termijn een gezondere branche zou ontstaan mét kansen.

Scheffer vindt dat de huidige cao-afspraken moeten worden ontbonden. Hij wil terug naar een vrijere markteconomie binnen de branche. Weg met nutteloze brancheverenigingen en opleidingsinstituten, zegt hij. “De verantwoordelijkheid terug naar de werkgever.” Als dat wordt gecombineerd met de Hollandse drang tot innovatie, de juiste werkmentaliteit en de onmiskenbare handelsgeest, zal volgens Scheffer de Nederlandse grafische industrie overleven.

Onduidelijk
Als je de column van Hans Scheffer goed leest dan staat er dus dat de cao moet worden afgeschaft en dat de individuele werkgever het weer allemaal weer moet gaan bepalen. Het lijkt erop alsof verlaging van de loonkosten (weer) het toverwoord is. Of heeft Scheffer het in zijn column over heel iets anders?

In Scheffers ogen lijkt de werknemer voor een werkgever een noodzakelijk kwaad om te kunnen ondernemen? Maar is het juist niet andersom? Kan de grafische industrie zonder goede en gemotiveerde werknemers wel overleven? Stoelt de grafische industrie niet op werknemers die door hun goede opleiding in staat zijn om alle ontwikkelingen binnen de branche bij te houden? Denk aan de ‘ouderwetse’ drukker met inkt aan zijn handen, die nu omgevormd moet worden tot een allround-medewerker die ook digitaal zijn mannetje staat.

Andere benadering
Het rare is dat ik een heel ander beeld heb van de sector en wat er zou moeten gebeuren om deze te laten overleven. Natuurlijk zijn er faillissementen geweest waarbij je grote vraagtekens kunt plaatsen. Maar meestal wordt een faillissement veroorzaakt doordat de omzet dramatisch daalt en de daaruit voortvloeiende schuldenlast de onderneming te veel wordt.

Overcapaciteit in de branche heeft niets te maken met personeelskosten. Een verlaging van deze kosten geeft maar heel even lucht. Er is dus meer nodig! Hoewel de heer Scheffer de brancheorganisaties en de opleidingsinstituten nutteloos vindt, zijn het juist deze partijen die hard werken aan een oplossing.

Wij willen de branche handvatten bieden om te komen tot een gezonde grafische industrie. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan vernieuwing van de cao grafimedia. Niet door de cao-lonen te verlagen. Dit lijkt een ideale oplossing, zeker voor de korte termijn, maar op de lange termijn biedt dit geen soulaas.

Het is goed om ons te realiseren dat de grafische sector de komende jaren een omgekeerd werkgelegenheidsprobleem heeft: Er zijn te weinig mensen in plaats van teveel. En die weinigen zijn ook nog eens onvoldoende geschoold. Realiseert de heer Scheffer zich dat er de komende vijf jaar in Nederland 700.000 werknemers met pensioen gaan: de babyboomers?

Werk naar werk
Nu al zijn er te weinig studenten die worden opgeleid voor de grafische industrie. Natuurlijk hebben de brancheorganisaties (werkgevers en vakbonden) ook oog voor de kostenkant. Hierom is inmiddels besloten om de dure RFR-regeling bij reorganisaties om te vormen naar een ‘van werk naar werk‘ regeling.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij het tot stand brengen van een nieuwe cao voor de grafimedia - en eventueel aan te sluiten andere sectoren - is dat er meer maatwerk moet komen. Voor zowel werkgevers als werknemers, en met betrekking tot alle arbeidsvoorwaarden.

Samen
Dit kan leiden tot een andere definiëring van sectoren, maar ook tot bedrijfsregelingen of zelfs individueel maatwerk. Maar wel vanuit een collectieve gedachte. Dus daar waar regelingen goedkoper zijn als je het samen doet moet je het vooral ook samen doen. Of het gaat om een pensioenregeling waar veel over te doen is, of om een arbeidsmarktfonds dat zorgt voor instroom, doorstroom én uitstroom, of om sociale regelingen of verzekeringen.

Dat is volgens mij een moderne oplossing voor alle problemen. Laten we onderweg gaan naar 2020 en niet terugkeren naar 1920. Ik nodig ook de heer Scheffer van harte uit om deze initiatieven te ondersteunen.

Anne Jan de Graaf
Sectorbestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 10 juni 2011 / Ex-werkloze

  Beste mensen, 6 jaar geleden werd ik werkloos, na een 27-jarig dienstverband. Kreeg (gelukkig) 2 maanden later weer werk en had dus 2 maanden WW en 3 maanden GBF aanvulling gekregen. Ik verdien redelijk goed en dus verviel bij aanvang nieuwe baan ook de GBF aanvulling.
  Wat als ik nu weer op staat kom? krijg ik dan over 6 jaar aanvulling of over de volle 27? Heb immers maar 3 maanden geprofiteerd van de GBF regeling. Ik hoor graag.

 • woensdag 25 mei 2011 / werkloos

  Elke keer heeft de heer de Graaf er over hoe het anders en beter kan maar daar houdt het ook op.Ik heb de vakbond bij de eerste bijeenkomst gezien toen we failliet waren en daarna nooit meer.We hoefden niet bang te zijn want de markt trok wel weer aan ook was er de werk naar werk regeling nou komt daar weinig van terecht en hoor en zie ik niets meer van de bond.Ik heb nog dagelijks contact met ex collega's van mij en deze denken er net zo over en denken er ook over om het lidmaatschap op te zeggen want waar betaal je voor???.

 
 _  _  __  __  _  _   _____   _____   ______ 
| || | || \ \\/ // | | | || | ___|| / ____|| /_  _// 
| || | ||  \ ` // | |/\| || | ||__  / //---`'  -| ||- 
| \\_/ ||  | ||  | /\ || | ||__  \ \\___   _| ||_ 
 \____//   |_||  |_// \_|| |_____|| \_____|| /_____// 
 `---`   `-`'  `-`  `-` `-----`  `----`  `-----`