/ Kiem Actueel

RSS
 • Profielschets bestuur Stichting KIEM

  maandag 25 juli 2016

  FNV KIEM is in het kader van een zuivere juridische splitsing per 1 juli 2016 opgehouden te bestaan. Eén van de verkrijgende partijen is de FNV. Binnen de FNV wordt nu voor de secto…

  Lees verder
  Algemeen

 • Beeldende kunst in cijfers

  zaterdag 23 juli 2016

  Welke gegevens zijn beschikbaar over beeldende kunstmusea? Hoeveel presentatie-instellingen zijn er in Nederland? Langs welke kanalen verkoopt een kunstenaar zijn werk? Om antwoord te krijgen op dit…

  Lees verder
  Kunst & Podium

 • Nieuwe cao Fujicolor een feit

  dinsdag 19 juli 2016

  Per 1 juli is er voor de werknemers bij Fujicolor een nieuwe cao van kracht. Na een cao-loze periode van een jaar hebben de werknemers bij het bedrijf in Steenbergen weer duidelijkheid over de arbei…

  Lees verder
  Algemeen

 • Brief aan wethouder Bouwen en Wonen Amsterdam

  donderdag 14 juli 2016

  FNV Kunstenbond heeft op 11 juli wethouder Ivens van Bouwen en Wonen in Amsterdam een brief gestuurd. In de brief wordt aandacht gevraagd voor een aantal zaken die spelen rondom werkateliers en woon…

  Lees verder
  Kunst & Podium

 • Cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Werkgevers doen verslechteringsvoorstellen!

  woensdag 13 juli 2016

  Na een toelichting van de voorstellen en een studie naar de pensioensituatie zijn op woensdag 6 juli de onderhandelingen over de nieuwe cao Kartonnage en flexibele verpakkingen van start gegaan. De …

  Lees verder
  Grafimedia

 • Nieuwe cao Nederlandse Podia 1 juli 2016- 1 juli 2017

  woensdag 06 juli 2016

  Werkgeversorganisatie Nederlandse Podia (WNP) en FNV KIEM (vanaf 1 juli 2016 de Kunstenbond) hebben een definitief akkoord bereikt over de Cao Nederlandse Podia 2016-2017. De cao heeft een looptijd…

  Lees verder
  Kunst & Podium

 • Nieuwe cao Kunsteducatie 2016-2017

  dinsdag 05 juli 2016

  Sociale partners in de branche kunsteducatie Cultuurconnectie, brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk (namens werkgevers) en FNV KIEM (vanaf 1 juli ‘Ku…

  Lees verder
  Kunst & Podium