/ Kiem Nieuws

RSS

FNV op één lijn over pensioenen

maandag 16 mei 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV zit op één lijn. De vakcentrale FNV pakt de onderhandelingen met de werkgevers en de minister over de uitwerking van het AOW- en pensioenakkoord weer verder op.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ‘We gaan verder met de onderhandelingen over een toekomstbestendig pensioenstelsel. We hebben een overeenstemming over de wijze waarop wij een optimale balans kunnen bereiken tussen zekerheid en de kans op indexeren. Als het aan ons ligt kunnen de pensioenfondsen straks hun eigen invulling kiezen. Onze oplossing gaat uit van én zekerheid én indexeren. Dus niet óf óf, maar én én.’

De FNV heeft een aantal essentiële punten geformuleerd die zij in het onderhandelingsresultaat wil terugzien. De FNV streeft een hoge zekerheidsambitie na die volgens voor de FNV uitgevoerde rekensommen niet ten koste gaan van de indexatieambitie.

De onderhandelaars zullen op korte termijn met zowel de andere vakcentrales als de werkgevers en de minister om tafel gaan om de punten van aanpassing te bespreken.

Jongerius: ‘We pakken de draad weer op. Dat is winst voor iedereen, jong en oud. Overigens hebben we voor zowel de minister als de werkgevers nog een aantal andere punten van discussie. Zoals de risicoverdeling tussen werkgevers en werknemers. En het kabinet moet eindelijk duidelijkheid geven over de mate waarin zij de AOW gaat verhogen.’
 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  _____  __  __   ___   ______   _____  
 /_____// | ___|| \ \\/ //  / _ \\ |   \\ | ___|| 
 `____ `  | ||__   \  //  / //\ \\ | -- // | ||__  
 /___//  | ||__   / . \\ | ___ ||| -- \\ | ||__  
 `__ `   |_____|| /_//\_\\ |_|| |_|||______// |_____|| 
 /_//   `-----`  `-` --` `-`  `-` `------`  `-----` 
 `-`