/ Kiem Nieuws

RSS

FNV kraakt positieve evaluatie WIA

donderdag 28 april 2011 / Redactie / geen reacties

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de opvolger van de WAO, valt slecht uit voor veel arbeidsongeschikten. De FNV heeft scherpe kritiek op de positieve evaluatie die het kabinet over de WIA heeft gemaakt.

Verslechterde inkomenspositie
Woensdag 27 april sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken over die evaluatie van de WIA. Voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden en geen werk hebben is de inkomenspositie ernstig verslechterd. Ook de groep mensen met een tijdelijke of uitzendbaan heeft een slechte bescherming als men ziek of arbeidsongeschikt wordt. 

De wet kan volgens de FNV alleen een succes worden genoemd voor werknemers met een vast dienstverband, die binnen twee jaar weer aan het werk zijn gekomen na tijdelijk arbeidsongeschikt te zijn geweest.

Kabinet speelt mooi weer
“Het kabinet wil mooi weer spelen met de WIA, terwijl de inkomens van tijdelijk arbeidsongeschikten er dramatisch op achteruitgaan”, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld, “mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard, komen er niet eens in. Het kabinet verzwijgt veel in de evaluatie, alleen daarom ziet die er zo rooskleurig uit.”

Grote kritiekpunten
De FNV heeft twee grote kritiekpunten.

Werknemers die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard, zouden aan de slag blijven bij de oude werkgever of bij een nieuwe werkgever. Maar meer dan 50 procent van deze groep wordt echter werkloos en ontvangt geen enkele arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De aanvullende uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, WGA, schiet ernstig tekort. Doordat deze eerst wordt berekend aan de hand van het inkomen en na verloop van tijd in relatie tot het wettelijk minimumloon, kan dit voor betrokkenen een inkomensverlies van vele tientallen procenten betekenen.
Onlangs beoordeelde de internationale arbeidsorganisatie ILO de Nederlandse WIA als veroorzaker van 'poverty and hardship' onder de arbeidsongeschikten. Een hard oordeel dat aansluit bij het standpunt van de FNV.

Een voorbeeld
Man van 40 jaar verdient 3000 euro. Zijn partner heeft een inkomen van 1400 euro. De man wordt ziek en na keuring voor 35 tot 45 procent arbeidsongeschikt verklaard. Hij krijgt een WGA uitkering, die afloopt (vanwege WW-systematiek in WIA). Daarna komt hij in de vervolg-uitkering WGA, die niet meer loongerelateerd is en ontvangt hij 70 procent van het minimumloon over zijn arbeidsongeschiktheid . Dat is 398 euro. Aanvullende bijstand krijgt hij niet vanwege het inkomen van zijn partner.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   ______  ______  __  __   ___  
| \ / ||  / _ \\  /_  _// /_  _// \ \\/ //  / _ \\ 
| \/ || / //\ \\ `-| |,-  -| ||-  \  //  / //\ \\ 
| . . || | ___ ||  | ||   _| ||_  / . \\ | ___ ||
|_|\/|_|| |_|| |_||  |_||  /_____// /_//\_\\ |_|| |_||
`-` `-` `-`  `-`  `-`'  `-----`  `-` --` `-`  `-`