/ Kiem Nieuws

RSS

FNV hervat gesprek over AOW en studeert op knelpunten pensioencontract

dinsdag 19 april 2011 / Redactie / geen reacties

De FNV hervat de gesprekken met de werkgevers en de minister over de uitwerking van het AOW- en Pensioenakkoord. Dit is de uitkomst van het overleg van de voorzitters van de 19 aangesloten bonden en het bestuur van de vakcentrale FNV.

Hoogte van de AOW
FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ‘De hoogte van de AOW is agendapunt nummer één. Daarnaast moeten we praten over de verdeling van de risico’s tussen werknemers en werkgevers; de werkgevers moeten daar medeverantwoordelijk voor blijven. En de huidige bijstortverplichtingen van werkgevers moeten ook in een mogelijk nieuw systeem blijven bestaan. Dat zijn de eerste punten waarmee ik nu weer naar werkgevers en minister Kamp ga.’

Alternatieven
Verder is afgesproken dat intern nog wordt doorgepraat over alternatieven die zijn voortgekomen uit de pas op de plaats van de afgelopen twee weken. Jongerius: ‘Sommige gedachtengangen vergen meer tijd. Dat gaan we dus doen parallel aan de voortzetting van de gesprekken met werkgevers en de minister.’

Petitie
Eerder op de dag boden vijftig actieve leden van de FNV een petitie met ruim 35 duizend handtekeningen aan aan het bestuur van de vakcentrale. De strekking van de petitie is dat het pensioen zo zeker mogelijk moet blijven en dat de risico’s voor het pensioen verdeeld moeten blijven tussen werkgevers en werknemers.

Jongerius: ‘Helder is dat we het over deze punten bondsbreed eens zijn. Het is zoeken naar de balans tussen zoveel mogelijk zekerheid aan de ene kant en de wens om zoveel mogelijk te indexeren aan de andere kant. En we vinden dat de werkgevers samen met de werknemers de verantwoordelijkheid en de risico’s moeten blijven dragen voor de aanvullende pensioenen.’

Pas op de plaats
Twee weken geleden kondigde de FNV een pas op de plaats aan. Die tijd is gebruikt om met de leden, kaderleden en bestuurders te praten over de stand van zaken rond de pensioenen. Afgesproken was dat aanvullende ideeën welkom zijn, mits deze aansluiten op het akkoord dat juni vorig jaar is gesloten met de werkgevers en de uitgangspunten waarover eerder in de Federatieraad overeenstemming is bereikt.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   _____  __  __  __  __  _  _  _  _  
| | | || | ___|| \ \\/ // \ \\/ // | | | || | || | || 
| |/\| || | ||__   \  //  \ ` // | |/\| || | || | || 
| /\ || | ||__   / . \\   | ||  | /\ || | \\_/ || 
|_// \_|| |_____|| /_//\_\\  |_||  |_// \_|| \____// 
`-`  `-` `-----`  `-` --`  `-`'  `-`  `-`  `---`