/ Kiem Nieuws

RSS

FNV op de bres voor solidair pensioen

woensdag 27 januari 2010 / Redactie / 3 reacties

De commissie Goudswaard geeft de uitdagingen van ons pensioenstelsel in grote lijnen goed weer. Terecht roemt de commissie de kernwaarden van ons stelsel: collectief, solidair en verplicht. De genoemde oplossingen passen hier echter niet allemaal bij, zegt de FNV in een eerste reactie. Fondsen en deelnemers worden teveel over één kam geschoren door de keuze voor generieke maatregelen. De FNV vindt ook dat het risico van de pensioenen door de commissie wel erg gemakkelijk eenzijdig bij de werknemers wordt gelegd. De vakcentrale wil kiezen voor maatwerk per fonds. Zo kunnen de kernwaarden van het stelsel overeind blijven, zoals het solidaire karakter. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de ambitie, de zekerheid als naar de kosten.

Trots
Volstrekt oneens is de FNV het met de redenering over de stelsels in veel omringende landen. Vice-voorzitter Peter Gortzak: “Al jaren zijn we trots dat ons stelsel een van de beste in de wereld is. Ik vind het raar dat de commissie dit nu als argument gebruikt om te zeggen dat het bij ons wel wat minder kan. “

Inhaalslagen en extra bijdragen
Gortzak: “Het klopt bovendien echt niet dat elke Nederlandse gepensioneerde beter af zou zijn dan zijn of haar leeftijdgenoot in het buitenland. Voor bepaalde groepen willen we juist nog een inhaalslag maken. Terwijl je van de rijkste gepensioneerden juist een extra bijdrage wil vragen.”

Donner
Gortzak wijst erop dat minister Donner de zaak bovendien extra compliceert met zijn wetsvoorstel voor verhogen van de leeftijd voor AOW en pensioenen. “De commissie constateert dat de sociale partners afspraken moeten maken om te voorkomen dat anders de premies uit de hand lopen of mensen straks van een koude kermis thuiskomen. Maar dan moet Donner ons wel de ruimte geven om zelf alle mogelijkheden af te wegen.”

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • donderdag 28 januari 2010 / huubkiesebrink@ziggo.nl

  1. Wat ik niet snap hoe men nu al kan inschatten wat voor dekkingsgraad er aan gaat komen.

  2. En als het nodig is laat dan het bedrijfsleven ook maar meer bijdragen, en evt. nog wat premieverhoging voor de werkende als dit nodig is, daar is ook niets vreemds aan, kijk maar terug in het verleden toch?

  3. Er wordt altijd gezegd dat wat door pensioengerechtigde wordt opgebouwd in de jaren,
  dat dit ZIJN gespaarde geld is.
  Welke haagse hotemetoot denkt daar iets in te regelen, dat geld is toch niet door hem bijeengespaard? Denken ze daar ook nog "legale" diefstal te kunnen plegen?

 • donderdag 28 januari 2010 / a.h.n.van dongen

  De beleidsmakers lopen altijd achter de feite aan. Tot begin 2008
  hoorde we niets over de pensioen problemen, de bomen groeide tot aan de hemel.We hadden het wel over de vergrijzing de babybomers, maar we wisten toch allemaal dat in de naoorlogse jaren veel kinderen zijn geboren. Alleen de beleidsmakers van de naoorlogse jaren tot en met 2008 hebben altijd de kop in het zand gestopt. We hebben in deze jaren ook verschillende economische dippen gehad maar de beleidsmakers hebben daar helemaal of nauwlijks iets aan gedaan.Groeien dat is altijd het toverwoord geweest. Wat is het nu geworden. GROEIEN EN GRAAIEN VAN LAAG NAAR HOOG! Iedereen doet daar aan mee, het is een cultuur geworden. Als je nu kijkt naar de gezondheidszorg wat dat niet kost, het eigen risco gaat elk jaar fors omhoog,de basispremie gaat fors omhoog.En als je dan in de krant leest dat 300.000 mensen met een achterstand of helemaal niet betalen, dat zijn honderden miljoenen euro's,daar draaien de de mensen die wel betalen voor op. Als mensen zorg willen dan moeten ze keuzes maken om de premie te betalen,niet roken,niet drinken,geen grote auto rijden,niet meer dan een keer per jaar op vakantie !Ik moet ook keuzes maken, en die maak ik ook. Ik neem mijn verantwoording en betaal alles op tijd.
  Een grote groep mensen vindt dat ze recht hebben op allles en dan krijg je nog de zogenaamde hulpverleners en die zeggen dat het zo is dat recht.De mensen weten niet wat NEEN is en dan vooral de jeugd, alles moet kunnen.Men zegt ook dat de sterkste schouders de zwaarste last moeten dragen,voor de zwakken schouders, maar juist deze groep maakt er een zooitje van.
  Zo zie je weer de beleidsmakers kijken niet vooruit, maar de gemiddelde nederlanders ook niet.Allemaal korte termijn denken.
  Al onze industrieen vertrekken naar lage lonen landen,dat zijn juist de bedrijven die voor werk zorgen,die brengen geld op en werk gelegenheid,maar niet voor ons land.Wij inversteren in hulpverlening zowel in eigen land als in het buitenland dit kost miljarden aan euro's een bodemloze put.Als er steeds minder mensen in de industrieen werken wat geldt op levert,en we krijgen steeds meer banen die alleen maar geldt kosten.
  Dus wat doen de beleidsmakers, DIE GEVEN MIJN PENSIOEN EN AOW GEWOON WEG!

 • donderdag 28 januari 2010 / wim veerkamp

  waarom schaffen we het wachtgeld niet af
  scheelt een hoop geld zij hebben net het zelfde recht als wij gewone mensen

 
  _____   ___   ______   ___   _  _   _____  
 / ___//  / _ \\  /_  _//  / _ \\ | || | || | ___|| 
 \___ \\ / //\ \\ `-| |,-  | / \ || | || | || | ||__  
 /  // | ___ ||  | ||  | \_/ || | \\_/ || | ||__  
 /____// |_|| |_||  |_||   \___//  \____//  |_____|| 
`-----`  `-`  `-`  `-`'   `---`   `---`  `-----`