/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: Samenvoeging sociale regelingen kost honderden miljoenen meer

vrijdag 01 april 2011 / Redactie / geen reacties

Het op een hoop gooien van Wajong, WSW, WWB en WIJ levert juist een kostenpost van 750 miljoen euro op in plaats van de door het kabinet beoogde bezuiniging. Dat is de conclusie van onderzoek van het bureau Epsilon Research, in opdracht van de vakcentrale FNV.

FNV-bestuurder Leo Hartveld: “Nu blijkt wat wij vanaf het begin af aan gezegd hebben. Het op een hoop gooien van alle regelingen lijkt aardig maar is een faliekante misstap. Het is schreeuwend duur en lost niets op. Het kabinet moet politieke moed tonen en hier van af zien, voor het te laat is.”

Weerbarstig
Epsilon concludeert in zijn onderzoek dat de kans op een baan voor Wajong-gerechtigden niet toeneemt. Ook al worden gemeenten (die de regelingen uit zouden moeten voeren) financieel geprikkeld om zoveel mogelijk Wajongers aan het werk te krijgen, de kans dat dat ook daadwerkelijk gebeurt is miniem. De problematiek van Wajongers is vaak weerbarstig, door mentale en fysieke beperkingen. Meer uitstroom naar werk is een enorm lastige klus.

420 regelingen in plaats van één
De uitvoeringskosten zullen fors stijgen. Voor uitkeringen 4 tot 6 maal zo hoog, voor reïntegratie tot 35 keer zo hoog, zo becijfert Epsilon. Het lijkt er sterk op dat uitvoering van de Wajong door gemeenten extreem veel duurder is dan uitvoering door één UWV. Gemeenten zullen ook allemaal apart een uitvoeringsbeleid gaan maken en daarbij opnieuw het wiel moeten uitvinden. Dat leidt tot wel 420 regelingen in plaats van één. Een van de rapporten die Epsilon heeft gebruikt voor zijn onderzoek spreekt van 750 miljoen euro meer kosten.

Uitkering verliezen
De FNV hekelt ook het in de Bijstand brengen van WSW’ers en Wajongers. Volgens Hartveld is het gevolg daarvan dat deze mensen vaak hun uitkering zullen verliezen. De ondersteuning naar werk van deze groepen zal wegvallen. De werkelijke bezuiniging wordt zo behaald ten koste van het inkomen van de Wajongers en WSW’ers, terwijl de uitvoering juist meer geld gaat kosten.

Het op één hoop gooien van alle sociale regelingen betreft meer dan een half miljoen uitkeringsgerechtigden. Het onderzoek van Epsilon veegt de vloer aan met de plannen van het kabinet om hiermee te bezuinigen en te vereenvoudigen. De FNV roept het kabinet op af te zien van de invoering van de zogenaamde éénregeling.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
__  __  _____  _____   __  __   _____   ___  
\ \\ / // | ___|| | __ \\  \ \\/ //  / ___//  / _ \\ 
 \ \/ //  | ||__  | | \ ||  \ ` //  \___ \\ | / \ || 
 \ //  | ||__  | |__/ ||  | ||   /  // | \_/ || 
  \//   |_____|| |_____//   |_||  /____//  \___// 
  `   `-----`  -----`   `-`'  `-----`   `---`