/ Kiem Nieuws

RSS

Internationale Vrouwendag 2011: Crisis treft vooral vrouwen

dinsdag 08 maart 2011 / Redactie / geen reacties

Aanvankelijk leek de wereldwijde economische crisis mannen en vrouwen in gelijke mate te treffen. Uit onderzoek van de ITUC (International Trade Union Confederation) blijkt echter dat nu steeds meer vrouwen hun baan verliezen of gedwongen worden meer onzekere en tijdelijke vormen van werk aan te nemen. 
 
Door de zogenaamde tweede golf van de wereldwijde crisis stijgt de werkloosheid onder vrouwen. Het wordt steeds moeilijker om passend werk te vinden. Ook blijkt vaak dat het aantal arbeidsuren en de hoogte van het loon onvoldoende zijn om rond te kunnen komen. Hierdoor neemt ook het aantal werkende armen onder vrouwen toe.

Crisis nog lang niet voorbij
Het onderzoeksrapport toont aan dat de crisis nog lang niet voorbij is, zeker niet voor vrouwen. Door onjuistheden in werkgelegenheidsstatistieken zijn veel gevolgen onzichtbaar. Ook is het zo dat te veel vrouwen op werkgebied nog steeds geconfronteerd worden met discriminatie. Bovendien worden vrouwen getroffen door bezuinigingen op overheidsuitgaven voor essentiële randvoorwaarden zoals kinderopvang.

Empowerment
De ITUC presenteert de onderzoeksresultaten deze week in Tunis tijdens een bijeenkomst van het ITUC-vrouwennetwerk van Arabische landen. Daar zal ook de noodzaak van het organiseren van vrouwelijke werknemers worden besproken. Eén van de initiatieven hiervoor is de zogenaamde Decisions for Life campagne, die gericht is op empowerment en het wereldwijd bij elkaar brengen van vrouwen. 

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ______  __  __   ___   __  _  _  _  
 / ___|| /_  _// \ \\/ //  / _ \\ | || | || | || | || 
| // __   -| ||-  \  //  / //\ \\ | '--' || | || | || 
| \\_\ ||  _| ||_  / . \\ | ___ ||| .--. || | \\_/ || 
 \____//  /_____// /_//\_\\ |_|| |_|||_|| |_|| \____// 
 `---`  `-----`  `-` --` `-`  `-` `-` `-`  `---`