/ Kiem Nieuws

RSS

Eerst verhoging AOW regelen, dan pas Pensioenakkoord

vrijdag 04 maart 2011 / Redactie / geen reacties

‘We zijn een heel eind op streek met de uitwerking van het Pensioenakkoord, maar we zijn er nog niet’, aldus FNV-onderhandelaar Peter Gortzak. Er wordt heel wat afgespeculeerd in de pers. De percentages en breekpunten vliegen je om de oren. 

Gortzak: ‘Het voert te ver om op al die punten in te gaan. Maar wees ervan verzekerd dat wij alles op alles zetten om een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor een toekomstbestendig pensioenstelsel  voor jong en oud.’ 

Eén ding is zeker: de FNV wil dat minister Kamp een behoorlijke verhoging van de AOW regelt vóórdat de FNV bereid is een akkoord te tekenen. De gesprekken met werkgevers en de minister van Sociale Zaken gaan door.

Flexibele AOW
Waar draait het allemaal om? Juni vorig jaar hebben de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP een AOW- en Pensioenakkoord gesloten met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB NL. Hierin spraken werknemers en werkgevers af dat er een flexibel pensioen moet komen waarbij mensen zelf kunnen beslissen op welke leeftijd ze stoppen met werken.

De standaard AOW-leeftijd gaat in 2020 omhoog naar 66 jaar, omdat we allemaal steeds langer leven. Het blijft wel mogelijk ervoor te kiezen met 65 jaar te stoppen, maar dan met  een lagere uitkering. Door de verhoging van de AOW komt dat toch neer op een uitkering die qua hoogte vergelijkbaar is met die van nu.  Als je langer doorwerkt krijg je een hogere AOW-uitkering.

Aanvullende pensioenen
Naast afspraken over pensioenleeftijd en over de AOW maakten de sociale partners ook afspraken over de opbouw van het tweede deel van de oudedagsvoorziening: de aanvullende pensioenen. En ze kwamen overeen maatregelen te treffen om ouderen op de arbeidsmarkt langer en vitaler aan het werk te helpen en te houden.

Afspraken met het kabinet
Om al deze plannen om te zetten in realiteit moeten er nu nog afspraken gemaakt worden met het kabinet. Die gaat tenslotte over de AOW, de Algemene Ouderdomswet. Ook moeten er allerlei wijzigingen in fiscale wetten komen, om de aanpassingen in het aanvullend pensioen mogelijk te maken. De gesprekken over deze uitwerking van het Pensioenakkoord lopen al enige tijd. 

Toekomstbestendig pensioenstelsel
Gortzak: ‘Het gaat om uiterst ingewikkelde materie; al die techniek, dat kost tijd. Bovendien is het een heel belangrijk onderwerp, onze oudedagsvoorziening, dat gaat iedereen aan. We willen een goed toekomstbestendig pensioenstelsel hebben en houden. We moeten dit dus heel zorgvuldig doen. En dat kost soms wat tijd.’

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _  _   _____   _____   ____    ___  
 \ \\/ // | || | || |__ //  | ___|| | _ \\  / _ \\ 
 \  // | || | ||  / //  | ||__  | |_| || / //\ \\ 
 / . \\ | \\_/ ||  / //__  | ||__  | . // | ___ ||
 /_//\_\\ \____//  /_____|| |_____|| |_|\_\\ |_|| |_||
 `-` --`  `---`  `-----`  `-----`  `-` --` `-`  `-`