/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: De politiek mag dit niet negeren

donderdag 01 juli 2010 / Redactie / geen reacties

“Ik ben tevreden met een zo duidelijke uitslag van het referendum over het AOW-pensioenakkoord. Wanneer 81,2 % vóór stemt, is daar geen speld meer tussen te krijgen. Dit kan én mag niet genegeerd worden door ons bondsbestuur en zeker niet door de politiek. Er blijkt zeker wel draagvlak te zijn voor dit akkoord.

De opkomst – het aantal stemmende FNV KIEM-leden - is gemiddeld. 13% van de leden bracht zijn stem uit op het referendum, tegen een gemiddelde van 13,6 %. Het hoogste percentage stemmers is lid van ABVAKABO FNV. Van hen stemde iets meer dan 16%. De gemiddelde opkomst van FNV KIEM-leden vertegenwoordigt ook een gemiddelde van de bevolking. FNV KIEM is een goede en gezonde afspiegeling van de samenleving. Onder onze leden zijn jongeren, ouderen, veel vrouwen, mensen uit de traditionele grafische industrie, maar ook kunstenaars, zelfstandigen en WAO’ers.

Het is een mooie opkomst, zeker gezien de vraag of het wel leefde onder FNV KIEM-leden. Bij andere bonden leefde het onderwerp AOW en pensioenen veel meer. Bij FNV KIEM gaat de discussie veel meer over het behoud van werkgelegenheid en de dreiging van bezuinigingen op kunst en cultuur. Onderwerpen als het huidige inkomen en de werkgelegenheid spelen bij ons een veel grotere rol dan pensioenen en AOW. En omdat het bij ons minder leeft, verklaart dat ook de wat lagere opkomst ten opzichte van de andere bonden. 

Het resultaat geeft ons vertrouwen, want het AOW- en pensioenenakkoord is een enorm lastig en complex akkoord. De uitslag laat, met zo’n meerderheid voorstemmers, zien dat de leden vertrouwen hebben in de onderhandelaars van de FNV. Dat moet door de politiek serieus genomen worden.

Dit resultaat laat ons daarnaast zien dat onze leden wel degelijk willen meebewegen met de veranderingen die er met het oog op de toekomst staan te gebeuren. Het is tot stand gekomen door een stijging van de levensvoorwaarden, waardoor verworvenheden als de AOW en de pensioenen aangepast moeten worden. Dit laat zien dat onze leden mee willen gaan in de veranderingen.”

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ___   _____  _  _   _____  _  _  
 / ____||  / _ \\  |__ // | || | || |__ // | || | || 
/ //---`' / //\ \\  / //  | || | ||  / //  | || | || 
\ \\___  | ___ || / //__ | \\_/ ||  / //__ | \\_/ || 
 \_____|| |_|| |_|| /_____|| \____//  /_____|| \____// 
 `----` `-`  `-` `-----`  `---`  `-----`  `---`