/ Kiem Nieuws

RSS

Uitkeringen 1 januari omhoog

vrijdag 31 december 2010 / Redactie / geen reacties

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. 

Het minimumloon stijgt van € 1416,00 naar € 1424,40 euro bruto per maand. De aanpassingen zijn nodig omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.

AOW
AOW’ers zien hun netto-uitkering bijvoorbeeld met tussen de 3 en de 7 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. De netto-uitkering van een alleenstaande AOW’er gaat bijvoorbeeld met ruim 3 euro omhoog naar 954,22 per maand.

Echtparen waarvan beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen in totaal netto bijna 7 euro per maand erbij. Hun gezamenlijke netto-uitkering komt dan uit op 1310,90 euro per maand. Dat is exclusief vakantietoeslag en de tegemoetkoming AOW. Deze tegemoetkoming wordt aan alle AOW-ers uitbetaald en het bruto bedrag bedraagt in 2011 33,09 euro per maand.

Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 0,59%.

Zie verder het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken.

Kinderbijslag
De kinderbijslag wijzigt niet. De Tweede Kamer is in november akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de kinderbijslag in 2010 en 2011 niet te indexeren.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___         ___   _  _  _  _  
|   \\  / _ \\  ____   / _ \\ | \ / || | || | || 
| -- // | / \ || |  \\  / //\ \\ | \/ || | || | || 
| -- \\ | \_/ || | [] || | ___ ||| . . || | \\_/ || 
|______//  \___//  | __// |_|| |_|||_|\/|_|| \____// 
`------`  `---`  |_|`-`  `-`  `-` `-` `-`  `---`  
           `-`