/ Kiem Nieuws

RSS

SER wil zzp'ers een stem geven

dinsdag 22 december 2009 / Redactie / 1 reactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) opnemen in het bestuur. Deze zelfstandigen kunnen gerekruteerd worden uit de eigen organisaties, die vakcentrales en werkgeversorganisaties voor zelfstandigen hebben opgezet.

Dat adviseert de SER aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA). Een aparte zetel voor zzp'ers is volgens de sociale partners en de onafhankelijke Kroonleden van de raad derhalve niet nodig. Het huidige aantal zetels kan daardoor op 22 blijven, 11 voor de vertegenwoordigers van de vakcentrales en 11 voor de werkgeversorganisaties.

Minister Donner heeft de SER gevraagd een uitgebreider onderzoek te verrichten naar de situatie van de snel groeiende groep zzp'ers op de arbeidsmarkt. Nederland telde vorig jaar 640.000 zzp'ers (9 procent van de beroepsbevolking). Inclusief de groep zelfstandigen met enkele personeelsleden zijn er zo'n miljoen kleine zelfstandigen. Deze groep stijgt en verandert het karakter van de arbeidsmarkt, die steeds flexibeler wordt. Dat komt ook door de grote groep contractwerkers.

De minister wil meer inzicht krijgen in de samenstelling van de groep zzp'ers. Dit mede om hun rechtspositie te beoordelen. Zzp'ers betalen aan verschillende sociale premies zoals die voor arbeidsongeschiktheid niet mee en kunnen er ook geen aanspraak op maken zodra ze arbeidsongeschikt raken. De meeste zelfstandigen vinden het te duur zich hiervoor te verzekeren. Ook verliezen zzp'ers een deel van hun pensioen omdat ze niet meer meedoen aan de collectieve pensioensystemen.

Volgens directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau zit er onder de groep zzp'ers veel 'verborgen leed' omdat zij de klappen van de economische crisis voor een groot deel opvangen.

Bron: NRC Handelsblad

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • woensdag 23 december 2009 / M. Snijdelaar

  Veel ZZPers starten na ontslag. Een collectieve pensioen regeling voor ZZp ers en mogelijkheden om je toch betaalbaar te verzekeren tegen zaken zoals arbeidsongeschiktheid zou voor deze starters een uitkomst zijn.
  Door het als maar groter wordende aantal ZZpers wordt deze groep ook als maar belangrijker voor de economie.

 
 _ __   ___   ____   __  __  ______  __  __ 
 | |/ //  / _ \\  | _ \\  \ \\/ // /_  _// \ \\/ // 
 | ' //  | / \ || | |_| ||  \ ` //  `-| |,-  \ ` // 
 | . \\  | \_/ || | . //   | ||   | ||   | ||  
 |_|\_\\  \___//  |_|\_\\   |_||   |_||   |_||  
 `-` --`  `---`  `-` --`   `-`'   `-`'   `-`'