/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenen uit gevarenzone dankzij rentestijging

donderdag 30 december 2010 / Redactie / 2 reacties

De Nederlandsche Bank (DNB) toetst eind december of pensioenfondsen zich voldoende hebben hersteld. De uitslag zal postitief zijn, meldde het Financieele Dagblad 23 december jl. Er wordt uitgegaan van informatie van experts en pensioenfondsen.  
 
Door de recente rentestijging en opleving van de beurs is ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen gestegen. 'Goed nieuws voor de deelnemers', reageert Willem Noordman, bestuurder FNV Bondgenoten en werknemersvoorzitter bij de vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. 'Hierdoor komen er op korte termijn waarschijnlijk geen grootschalige kortingen meer.' 

Beurzen rustig
Toch kan volgens Noordman nog niks met zekerheid gezegd worden. 'Tot 31 december kan nog van alles gebeuren. Het is nu rustig op de beurs, maar dit betekent ook dat kleine orders grote verschuivingen teweeg kunnen brengen in de koersen. Maar de verwachting is wel dat de rente aanzienlijk hoger zal zijn eind van het jaar, dan bijvoorbeeld een half jaar terug.'

Toetsing pensioenfondsen moet anders
Gevreesd werd voor de aankondiging van nieuwe kortingen als de meting van DNB eind december negatief zou uitpakken. De kortingen op de pensioenen zouden dan in april 2012 ingaan. Noordman: 'Zo zie je dat de rentestand in een paar maanden enorm kan variëren. Het is dan ook krom dat op basis van dagkoersen wordt bepaald of pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. We moeten naar een beter middel om de dekkingsgraad te meten en een goede inschatting te kunnen maken van de toekomst.' 

Nieuw pensioenakkoord
Het goede nieuws is dat in 2011 daarover gepraat zal worden. Noordman: 'Het nieuwe pensioenakkoord moet nog worden uitgevoerd. Dit zal leiden tot veranderingen: pensioenregelingen zullen in de toekomst anders worden vormgegeven. Zodra werkgevers en werknemers het eens zijn over deze veranderingen (die het systeem schokbestendiger moeten maken), zal de overheid ook de pensioenwet moeten wijzigen. En het financiële toetsingskader zal er ook anders uitzien. In die discussie kunnen we ook fundamenteler kijken naar de rente.'

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 22 februari 2011 / L Veen

  Wat is er waar van de afroming van de pensioenfondsen door de politiek en de Nederlandse Regering

 • dinsdag 22 februari 2011 / L Veen

  Wat is er waar van de afroming van de Nederlandse pensieonfondsen
  door de regering

 
 _____   ______  _____   _  _  _  _   ___  
| __ \\  /_  _// | __ \\ | || | || | \ / ||  / _ \\ 
| | \ ||  -| ||- | | \ || | || | || | \/ || / //\ \\ 
| |__/ ||  _| ||_ | |__/ || | \\_/ || | . . || | ___ ||
|_____//  /_____// |_____//  \____// |_|\/|_|| |_|| |_||
 -----`  `-----`  -----`   `---`  `-` `-` `-`  `-`