/ Kiem Nieuws

RSS

Reactie FNV op huishoudboekje minister Kamp

dinsdag 07 december 2010 / Redactie / geen reacties

Woensdag 8 en donderdag 9 december behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Het gonst al weken van de wensen, eisen en ideeën over het huishoudboekje van minister Kamp en staatssecretaris De Krom. 

Wat wil de FNV?
In een lange brief heeft de FNV aan Kamp en De Krom aangegeven welke kant het op moet. De FNV zet in op het aan het werk helpen van zo veel mogelijk werkzoekenden. Dat is hard nodig om de toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt te bestrijden, het stimuleert de economie en is de beste remedie tegen de crisis. Snijden in de kinderopvang en de re-integratie van arbeidsgehandicapten en het negeren van de jeugdwerkloosheid horen daar wat de FNV betreft in ieder geval niet bij.

Jongeren
Het actieplan Jeugdwerkloosheid moet niet stopgezet worden. Het beter organiseren van stages en leer-/werkplekken in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid is broodnodig. Er moet extra aandacht komen voor de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren. De FNV is voor afschaffing van de zogenaamde kleine banenregeling (werkgevers hoeven voor jongeren onder de 23 jaar met een kleine baan geen premies werknemersverzekeringen en bijdrage ZVW te betalen). Deze regeling leidt alleen maar tot het opknippen van fatsoenlijke banen in baantjes waarvan je niet rond kan komen.

Ouderen
Voor ouderen is een jaarlijkse scan voor de loopbaan nodig. Daarmee kan een plan gemaakt worden om die loopbaan te verlengen. Ouderen moeten die langere loopbaan ook gezond kunnen volbrengen. Voor ouderen die niet werken, moet er meer power naar het 45+ team, dat werkgevers de capaciteiten van ouderen onder de neus wrijft. De doorwerkbonus (250 miljoen) moet nuttiger worden besteed, bijvoorbeeld aan op- of omscholing.

Gehandicapten
De FNV wil dat ook jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het werk recht houden op Wajong. Dus niet zoals Kamp en de Krom willen: Wajong alléén voor gehandicapten die om gezondheidsredenen 100 procent niet kunnen werken. Bovendien moet werk lonen, ook voor arbeidsgehandicapten. Dus de plannen om de Wajongeren bij de gemeenten te stallen en hen langdurig onder het minimumloon te laten werken, moeten van tafel. Er moet voldoende beschutte arbeid, zoals in de Wet sociale werkvoorziening (WSW), beschikbaar zijn, waarbij werkgevers en werknemers samen de arbeidsvoorwaarden bepalen.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _  _  _  _  _   ______  _  _   ______ 
| || | || | || | || | || | || /_  _// | | | || /_  _// 
| '--' || | || | || | || | ||  -| ||- | |/\| ||  -| ||- 
| .--. || | \\_/ || | \\_/ ||  _| ||_ | /\ ||  _| ||_ 
|_|| |_|| \____//  \____//  /_____// |_// \_|| /_____// 
`-` `-`  `---`   `---`  `-----` `-`  `-` `-----`