/ Kiem Nieuws

RSS

Sociale werkvoorziening onmisbaar

donderdag 02 december 2010 / Redactie / geen reacties

De sociale werkvoorziening heeft zich de afgelopen jaren de meest betrouwbare werkgever getoond voor mensen met een arbeidshandicap. Er werken ruim 100.000 mensen, betaald volgens een eigen cao.

Werknemers in de sociale werkvoorziening verrichten werkzaamheden in de schoonmaak, groenvoorziening, catering, montage of houtbewerking. Ze zijn actief bij de digitalisering van archieven en de administratie. Er staan 20.000 mensen staan op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening. Ze willen dolgraag aan het werk. 

Rijksregeling nog actueel
De sociale werkvoorziening van nu zag in 1967 het licht met een Rijksregeling. Die regeling stelde:
‘De sociale werkvoorziening biedt de werknemers arbeid binnen de grenzen van hun mogelijkheden en een vast inkomen; maakt hen tot producenten in plaats van consumenten; verleent hen een sociale status en een rechtspositie als werknemers en biedt hen de mogelijkheid tot ontplooiing van hun nog aanwezige capaciteiten en contacten met andere mensen.’

De tekst van die Rijksregeling is nog uiterst actueel. Niemand heeft erom gevraagd arbeidsgehandicapt te zijn. Voor al deze mensen geldt, binnen de mogelijkheden en beperkingen die er zijn, zo veel mogelijk zelfstandig blijven functioneren en voor jezelf zorgen.

Toverwoord
Het toverwoord van de laatste jaren is ‘naar buiten’. Mensen uit de sociale werkvoorziening moeten zo veel mogelijk in het gewone bedrijfsleven aan de slag. Dat betekent dat mensen met een handicap moeten concurreren met de ‘normale’ werknemers in de schoonmaak, de postbezorging, de horeca, de groenvoorziening en werknemers uit andere EU-landen. En zij zullen die concurrentie maar al te vaak verliezen.

De FNV vindt het belangrijk dat mensen die in het vrije bedrijf kunnen werken daartoe gestimuleerd worden. Maar niet iedereen kan dat. De praktijk wijst uit dat 70 procent van degenen die bij een gewoon bedrijf gaan werken binnen twee tot drie jaar weer terug is bij de sociale werkvoorziening.

Werken onder het minimumloon
Het kabinet heeft plannen (november 2010) om het aantal werkplekken in de sociale werkvoorziening met tweederde terug te brengen. Ook zullen mensen in de sociale werkvoorziening moeten gaan werken voor lagere lonen en lonen onder het wettelijk minimumloon. De gedachte is dat daardoor meer reguliere banen voor arbeidsgehandicapten komen. Of dat echt zo is, is maar helemaal de vraag. Vooralsnog wordt er van werkgevers niks gevraagd.

Gewoon goed werk
De FNV komt op voor gewoon goed werk. Zij wil dat de sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen met een handicap die aangewezen zijn op een beschermde werkplek. Met volwaardige arbeidsplaatsen en volwaardig loon. Voor de mensen die vanuit de WSW bij een reguliere werkgever gaan werken, maar ook voor degenen die de veiligheid, de aangepaste begeleiding en aangepaste werkzaamheden van de sociale werkvoorziening nodig hebben.

Onzekerheid neemt toe
Werknemers in de sociale werkvoorziening worden onzeker en voelen zich bedreigd door de kabinetsplannen. Ze hebben het gevoel dat de grond onder hun voeten verdwijnt. Zij hebben een handicap die niet overgaat zoals een griepje of een verkoudheid. Hun handicap is blijvend. De belofte dat de politieke voornemens alleen een nieuwe generatie treft en niet de huidige WSW’ers, stelt hen niet gerust. De huidige WSW’ers, maar ook de FNV willen dat er ook voor een nieuwe generatie arbeidsgehandicapten een beschermde werkplek is.

Terug naar de jaren vijftig
De FNV wil werk en inkomen waarmee je een zelfstandig bestaan kunt opbouwen voor iedereen. Ook voor mensen met een handicap. De FNV wil verder bouwen op de wet van 1968 en voortgaan met het ontwikkelen van werkgelegenheid voor mensen met een handicap, in de sociale werkvoorziening en daarbuiten. Want het kan toch niet zo zijn dat we teruggaan naar de situatie van de jaren vijftig, toen mensen met een handicap te werk werden gesteld voor een fooi.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______   ___   _ _   ___   ______   ___  
 /_  _//  / _ \\  | \| ||  / _ \\  /_  _//  / _ \\ 
  | ||  / //\ \\ | ' || / //\ \\ `-| |,-  / //\ \\ 
 _| ||  | ___ || | . || | ___ ||  | ||  | ___ ||
 /__//  |_|| |_|| |_|\_|| |_|| |_||  |_||  |_|| |_||
 `--`   `-`  `-` `-` -` `-`  `-`  `-`'  `-`  `-`