/ Kiem Nieuws

RSS

Onderzoek naar kwaliteit bedrijfsarts

donderdag 11 november 2010 / Redactie / geen reacties

Gezond oud worden, dat wil iedereen. Daarom is het van groot belang dat je tijdens je werk gezond kunt blijven. Want in het werk kan er veel mis gaan. Zo’n 25.000 werknemers lopen jaarlijks een beroepsziekte op en dat is natuurlijk veel te veel. Om tijdens het werk gezond te blijven moet je, als dat nodig is, naar een bedrijfsarts kunnen die zijn vak verstaat. Voor veel bedrijfsartsen is het lastig om ook werkelijk als dokter op te treden. Die heeft een contract met de werkgever en moet dat contract wel zien te behouden. 

Onvoldoende onderzoek
De FNV krijgt regelmatig vragen over de kwaliteit van de bedrijfsarts. Wanneer je ziek wordt, is een onafhankelijk en deskundig advies bijzonder welkom. Werknemers ervaren nogal eens dat alles wat de bedrijfsarts doet, gericht is op het zo snel mogelijk teruggaan naar de werkplek. Ook als het werk de oorzaak is van de ziekte. De ziekmakende factoren op het werk worden niet altijd voldoende onderzocht en de werkplek zelf wordt niet bekeken. Een veel te hoge werkdruk waar niks aan gedaan wordt, blijft een ‘ziekmaker’ voor de werknemers die ermee te maken hebben.

Preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts hoort er in het bedrijf een preventiemedewerker te zijn, die actief is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dat is meestal een werknemer die is aangewezen door ondernemingsraad en de directie. Deze medewerker moet allerlei maatregelen aandragen die voorkomen dat werknemers ziek worden. De taak kan toebedeeld zijn aan de personeelschef, een or-lid of een arbocoördinator. In kleine bedrijven mag de directeur ook zelf deze taak uitvoeren.

Vragenlijst
Wij zijn benieuwd of jij de preventiemedewerker in je bedrijf kent. En of je weet wat wat hij of zij precies doet. Ook willen we graag je mening horen over de bedrijfsarts van je bedrijf. Daarom start de FNV een enquête. Begin december worden de resultaten hiervan bekend gemaakt. Deze zullen worden meegenomen in de discussie in de Sociaal-Economisch Raad (SER) over de positie van de bedrijfsarts.

We stellen het zeer op prijs als je onze korte vragenlijst wilt invullen, het kost je minder dan 10 minuten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  __  _  _  _  _   _____       __  __ 
 \ \\/ // | || | || | || | || | ___||  ____   \ \\/ // 
 \  // | || | || | || | || | ||__  |  \\  \ ` // 
 / . \\ | \\_/ || | \\_/ || | ||__  | [] ||   | ||  
 /_//\_\\ \____//  \____//  |_____|| | __//   |_||  
 `-` --`  `---`   `---`  `-----`  |_|`-`   `-`'  
                     `-`