/ Kiem Nieuws

RSS

Geleidelijke exitstrategie uit crisis

donderdag 21 oktober 2010 / Redactie / geen reacties

‘Sla de adviezen van IMF en OESO niet in de wind. En kies voor een geleidelijke exitstrategie uit de crisis in plaats van 18 miljard te bezuinigen. Op die manier kan de werkloosheid eerst worden teruggedrongen. En kunnen ook de kosten van de crisis veel evenwichtiger worden gespreid vanuit het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’ Die niet mis te verstane oproep doet FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een brief aan de Tweede Kamer waarin het regeerakkoord van het kabinet Rutte uitvoerig wordt geanalyseerd.  

Effecten negatief
Jongerius aansporing is mede ingegeven door de doorberekeningen van het akkoord door het CPB. Die laten zien dat de effecten van het akkoord macro-economisch louter negatief uitpakken. Zo gaat de koopkracht omlaag, evenals de consumptie en de economische groei. De werkgelegenheid en het arbeidsaanbod dalen. 

Geen oplossingsrichting
De FNV-voorzitter stelt ook vast dat het ‘opvallend is dat het eerste regeerakkoord na de grootste financiële crisis sinds vele decennia geen oplossingsrichting bevat voor de toekomst van de financiële sector.’

Grotere tegenstellingen
Het akkoord creëert volgens de FNV grotere tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen ziek en gezond, tussen markt en overheid en tussen allochtoon en autochtoon.  Van eerlijk delen is bij het kabinet Rutte geen enkele sprake. 

Geniepig
De FNV schrijft ‘geschokt’ te zijn door de keuze om een substantieel deel van de bezuinigingen op de schouders van de allerzwaksten in de samenleving te leggen, te weten: jongehandicapte Wajongers en mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening of afhankelijk zijn van een inkomen op basis van de Wet Werk en Bijstand. Jongerius: “Dat is gewoon geniepig, een ander woord heb ik er niet voor.” 
 
Van kinderopvang tot pensioen
Opnieuw wijst de FNV bezuinigen op de kinderopvang, de zorg en de publieke dienstverlening (ambtenarensalarissen op nul) met kracht van de hand. Ook herhaalt de vakcentrale dat zij ervan uitgaat dat de AOW en pensioenen worden aangepast conform het Pensioenakkoord dat in juni tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is gesloten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   ______   ___   _  _   ___  
| __ \\  / _ \\  /_  _//  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
| | \ || | / \ || `-| |,-  | / \ || | |/\| || / //\ \\ 
| |__/ || | \_/ ||  | ||  | \_/ || | /\ || | ___ ||
|_____//  \___//   |_||   \___// |_// \_|| |_|| |_||
 -----`   `---`   `-`'   `---`  `-`  `-` `-`  `-`