/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: ‘Rutte-Verhagen is rijkeluiskabinet’

donderdag 30 september 2010 / Redactie / geen reacties

VVD-er Rutte heeft zijn rijkeluiskabinet: de villabewoner uit Aerdenhout ontspringt de dans, de wijkagent uit Leidsche Rijn mag de rekening betalen. De lage en middeninkomens draaien op voor de tekorten van de overheid: iedereen beneden de 50.000 euro gaat er op achteruit. De hoge inkomens worden ontzien. Het kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt 18 miljard en schaadt zo de economie eerder dan dat het bijdraagt aan herstel. Dat zegt de FNV in een eerste reactie op het regeerakkoord van het aanstaande kabinet. Nederlands grootste vakcentrale maakt zich grote zorgen over de groeiende verdeeldheid in de samenleving. De komst van het kabinet Rutte zal dat alleen maar versterken. Agnes Jongerius: ‘Door allerlei voorgenomen maatregelen dreigen groepen nog verder uit elkaar gespeeld te worden.’

Gure wind
Volgens de FNV-voorzitter gaat er sociaal gezien een gure wind waaien. De ambtenarensalarissen gaan op nul. Bijstand, sociale werkvoorziening en de wet voor jong gehandicapten (Wajong) worden uitgekleed. De uitkeringen worden sluipenderwijs toch verlaagd. En op de kinderopvang wordt fors bezuinigd.

Slechte beurt
Jongerius: ‘Hoewel Rutte zegt dat het belangrijk is om de sociale partners te volgen in de voorstellen rond de pensioenen en de AOW, is het regeerakkoord zeer onhelder. Wanneer wordt de AOW verhoogd naar 66? Waarom wordt geen geld opgenomen voor het aanpassen van de AOW aan de echte welvaartsstijging? Rutte maakt een slechte beurt.’ ‘Over wat ik vandaag heb vernomen, ben ik zeer verontrust. Wat gaat er gebeuren in ons land. Wordt het dialoog en draagvlak? Of wordt het drammen en doordrukken? We zullen Rutte en zijn maatjes stap voor stap blijven volgen.’

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  __  __  _ _   ___   ____    ___  
 / ____|| \ \\/ // | \| ||  / _ \\  | _ \\  / _ \\ 
/ //---`'  \ ` //  | ' || / //\ \\ | |_| || | / \ || 
\ \\___   | ||  | . || | ___ || | . //  | \_/ || 
 \_____||  |_||  |_|\_|| |_|| |_|| |_|\_\\  \___// 
 `----`   `-`'  `-` -` `-`  `-` `-` --`  `---`