/ Kiem Nieuws

RSS

FNV komt met looneis van 2 procent

dinsdag 21 september 2010 / Redactie / geen reacties

FNV-bonden gaan de cao-onderhandelingen in 2011 in met een looneis van maximaal 2 procent. Daarnaast bestemmen zij 1 procent van de arbeidsvoorwaardenruimte voor afspraken over goed werk op het gebied van werkgelegenheid, flexwerk, arbeidsparticipatie van ouderen en pensioen. Mochten werkgevers daaraan niet mee willen werken, dan kan de eis oplopen tot 3 procent. Dat staat in de concept-arbeidsvoorwaardennota ‘Goed werk - dat loont’ die door de federatieraad, het parlement van de FNV, op 20 september is vastgesteld.

Crisis nog niet voorbij 
‘De economie trekt weer aan, maar de crisis is nog niet voorbij. Daarom hebben we gekozen voor een goede balans tussen een looneis, die iets uitkomt boven het verwachte inflatieniveau, en stevige afspraken over goed werk’, aldus Catelene Passchier, de nieuwe cao-coördinator van de FNV. ‘Daarmee blijft de koopkracht op peil en investeren we in meer, beter en plezieriger werk voor de mensen.’
 
Goed werk-agenda
Met het oog daarop heeft de FNV een goed werk-agenda opgesteld met de volgende speerpunten:

- werkzekerheid en behoud van werkgelegenheid
- meer kansen en zekerheden voor flexwerkers en jongeren
- verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen
- afspraken over scholing voor jongeren, flexwerkers, deeltijders en 50-plussers
- afspraken over telewerken, ook voor lagere functies
- zeggenschap over werktijden en roosters
- minder versnippering van functies en grotere deeltijdbanen
- afspraken over een levensfasebewust personeelsbeleid
- concrete afspraken over gezond werken en gezond ouder worden
- betere afspraken voor werkende mantelzorgers
- groene arbeidsvoorwaarden en afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘Goed werk – dat loont’ is een discussiestuk dat de komende weken met de achterban wordt besproken. Op maandag 15 november stelt de federatieraad het arbeidsvoorwaardenbeleid van Nederlands grootste vakcentrale definitief vast.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      __  __  _  _   ___   _  _   ___  
  ___  \ \\/ // | | | ||  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
  /  ||  \ ` // | |/\| || | / \ || | |/\| || | / \ || 
 | [] ||  | ||  | /\ || | \_/ || | /\ || | \_/ || 
  \__ ||  |_||  |_// \_||  \___// |_// \_||  \___// 
  -|_||  `-`'  `-`  `-`  `---`  `-`  `-`  `---`  
   `-`