/ Kiem Nieuws

RSS

Week van de Alfabetisering

maandag 06 september 2010 / Redactie / geen reacties

Op 6 september is landelijk de Week van de Alfabetisering gestart. Tot en met 12 september staat analfabetisme in Nederland centraal. De FNV geeft de komende dagen extra aandacht aan het verminderen van taalproblemen op de werkvloer. Zeker 1 op de 15 werkende Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Daardoor kunnen zij onvoldoende functioneren in hun werk. Uit angst of schaamte houden ze liever hun mond over hun probleem.

Inzet FNV
De FNV zet zich actief in om taalproblemen op de werkvloer te verminderen. Alle werknemers moeten goed en veilig kunnen functioneren in hun werk. En alle werknemers moeten kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig dat iedereen zich verstaanbaar kan maken en de informatie van anderen begrijpt.

Project en convenant
In 2007 en 2008 heeft de FNV het project Nederlands op de werkvloer uitgevoerd. De cursussen waren precies afgestemd op wat werknemers aan taalvaardigheid nodig hebben om in hun werk goed te kunnen functioneren. Het ging om lezen en schrijven, maar ook om spreken en luisteren. Ook heeft de vakcentrale in 2007 samen met werkgevers en de overheid het convenant Laaggeletterdheid ondertekend.

Taalscan
In 2010 hebben heeft de vakcentrale samen met VNO-NCW en MKB Nederland de Taalscan ontwikkeld. Met deze scan (laagdrempelig, geen niveautoets) kunnen vakbondsleden, bestuurders, or-leden, leidinggevenden en HRM-medewerkers in gesprek gaan met collega’s of werkzoekenden. Na de gesprekken en oefeningen aan de hand van de Taalscan zal blijken of een taalcursus nodig is.

Activiteiten FNV 7 september
In de Week van de Alfabetisering brengt FNV-voorzitter Agnes Jongerius op 7 september een bedrijfsbezoek aan Flora Holland. Dit bedrijf heeft een convenant afgesloten met de FNV waarin de aanpak van laaggeletterdheid voor de komende 3 jaar structureel is vastgelegd. In de middag presenteert zij bij Pantar Amsterdam het boekje ‘En dan gebeuren er wonderen’. Uit de verhalen in dit boekje blijkt dat taal werkelijk het verschil kan maken voor werknemers. Naarmate ze de taal beter beheersen, krijgen ze steeds meer plezier in hun werk en bouwen ze meer zelfvertrouwen op.

Activiteit FNV 8 september
Op 8 september, de internationale Dag van de Alfabetisering, neemt de FNV-voorzitter deel aan een debat. Zij zal uiteenzetten hoe de FNV in de toekomst de aanpak van laaggeletterdheid ziet, samen met werkgevers en overheid.

Dagbladen
Vijf landelijke dagbladen drukken de komende week een van hun nieuws-, sport- of entertainmentpagina's af in vereenvoudigd Nederlands. Dit in het kader van de Week van de Alfabetisering.

Meer informatie
Op de site van de Week van Alfabetisering vind je meer informatie, onder andere over alle activiteiten in deze week en over hoe jij kunt meehelpen om het probleem van laaggeletterdheid aan te pakken.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _   _____  _  _   ______   ___  
 /_____// | || | ||  / ___// | || | || /_  _//  / _ \\ 
 `____ ` | || | ||  \___ \\ | || | ||  | ||  | / \ || 
 /___//  | \\_/ ||  /  // | \\_/ ||  _| ||  | \_/ || 
 `__ `   \____//  /____//  \____//  /__//   \___// 
 /_//    `---`  `-----`   `---`  `--`    `---`  
 `-`