/ Kiem Nieuws

RSS

Mededingingswet minder streng voor kleine bedrijven

donderdag 08 juli 2010 / Redactie / geen reacties

Dankzij een wijziging van de Mededingingswet kunnen kleine leveranciers vaker prijsafspraken maken. Zowel aan het gezamenlijk marktaandeel als aan de omzet worden minder strenge eisen gesteld.

Aanpassing bagatelbepaling in Mededingingswet
De Mededingingswet moet de vrije markt beschermen en eerlijke concurrentie, waar nodig, afdwingen. Er is in deze wet echter een zogeheten bagatelbepaling opgenomen, waarin een uitzondering wordt gemaakt voor onderlinge afspraken tussen een beperkt aantal kleine bedrijven, omdat het effect daarvan te klein is om de vrijemarktwerking te verstoren. Deze bagatelbepaling is onlangs aangepast om de onderhandelingspositie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te verbeteren.

De wijzigingen
Besloten is dat ondernemers met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10% mededingingsafspraken mogen maken. Tot nu toe mocht het gezamenlijke marktaandeel niet hoger zijn dan 5%. Daarnaast is ook de omzetgrens van € 40 miljoen geschrapt.

Meer over de Mededingingswet

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _   _ __  __  __   _____  ______ 
 / ____|| | || | || | |/ // \ \\/ //  / ___// /_  _// 
/ //---`' | || | || | ' //  \ ` //  \___ \\  -| ||- 
\ \\___  | \\_/ || | . \\   | ||   /  //  _| ||_ 
 \_____|| \____//  |_|\_\\  |_||  /____//  /_____// 
 `----`  `---`  `-` --`  `-`'  `-----`  `-----`