/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de Week: De werkgever houdt me 1% ziek, mag dat?

vrijdag 17 juni 2016 / Redactie / geen reacties

Wanneer je ziek bent, werk je in onderling overleg met de werkgever aan je herstel. Zo dien je er zelf alles aan te doen om beter te worden en de werkgever dient je de kans te geven te herstellen. Zodra je hersteld bent, ben je weer aanspreekbaar op je functioneren en hoor je weer je gewone loon te ontvangen. Toch registreren sommige werkgevers je voor 1%( of ander klein percentage) ziek gedurende een aantal weken na je herstel.

Ziek of beter
Het oordeel of een werknemer ziek is, of beter is, is een medische diagnose die gesteld hoort te worden door een arts. De werkgever heeft hiervoor een bedrijfsarts of arbodienst. Deze arts kan oordelen of je ziek bent of beter. Wanneer deze vaststelt dat je beter bent, hoort de werkgever dit te volgen. Het gaat hier om een leidend, maar helaas niet bindend advies. De werkgever zal dus wel van goede huizen moeten komen wanneer hij het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel trekt.

1% ziek
Volgens veel werkgevers hoor je eerst aan te tonen dat je duurzaam hersteld bent voor je weer volledig beter gemeld kan worden in de personeelsadministratie. Echter, dit is een dubbele wachtperiode, want de wet voorziet al in deze duurzaamheidstoets. Het is zo dat, wanneer je vanwege dezelfde klachten binnen 4 weken na je herstel opnieuw uitvalt, de oude ziekteperiode doortelt. Eerst een duurzaamheidstoets van 4 weken onder 1% (of ander klein percentage) ziekregistratie en vervolgens de wachtperiode van 4 weken in, leidt tot verdubbeling van deze termijn en is daarom ook niet redelijk. Ziek is ziek, maar beter is ook beter. De feitelijke situatie hoort in de personeelsadministratie te worden opgenomen.

Advies
Wij adviseren je om, wanneer de werkgever je om administratieve redenen voor 1% ziek houdt, opnieuw beter te melden. Wij adviseren je daarvoor deze standaardbrief te gebruiken. Bij afwijzing van dit verzoek kun je je uit laten nodigen door de bedrijfsarts. Wanneer de bedrijfsarts je niet beter wil melden, kun je altijd een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Let op, want hier zijn kosten aan verbonden, daarom adviseren we je eerst de mogelijkheden via de bedrijfsarts te benutten om vervolgens de stap naar het UWV te zetten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _  __  __ __  __  _  _   _____  __  __ 
| || | || \ \\/ // \ \\ / // | || | || / ____|| \ \\/ // 
| || | ||  \ ` //  \ \/ // | || | || / //---`'  \ ` // 
| \\_/ ||  | ||   \ //  | \\_/ || \ \\___   | ||  
 \____//   |_||   \//   \____//  \_____||  |_||  
 `---`   `-`'    `    `---`   `----`   `-`'