/ Kiem Nieuws

RSS

Reactie BKNL op besluit minister Bussemaker over honorariumrichtlijn

woensdag 01 juni 2016 / Redactie / geen reacties

FNV KIEM is als onderdeel van Beeldende Kunst Nederland (BKNL*) verheugd over de beslissing van minister Bussemaker om ruimte te maken voor het ontwikkelen van een honorariumrichtlijn voor musea, presentie-instellingen en kunstenaars. Hierin zien de leden een bevestiging en een erkenning van de oplossing die het veld zelf in grote gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft aangedragen.

BKNL is verheugd te lezen dat de minister een startbedrag (600.000 euro) beschikbaar stelt voor de opzet van een regeling die een eerste impuls moet geven aan de verzakelijking van de relatie tussen kunstenaars en presentatie-instellingen en musea. De beslissing van minister Bussemaker bevestigt BKNL in de overtuiging dat er wat moet gebeuren om de bestaande praktijk structureel te verbeteren. De extra bijdrage helpt daarbij. Het veld staat er voor open.

BKNL vraagt stelselmatig aandacht voor betere afspraken over honoraria voor kunstenaars en werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een concrete honoreringsrichtlijn. Daarbij wordt gekeken naar 'best practices' uit het veld en bruikbare buitenlandse modellen. Naar verwachting kan er in de loop van dit jaar een door het veld gedragen richtlijn worden gepresenteerd.

Lees hier de Kamerbrief verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars.

* Bij BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn aangesloten: Platform BK, Museumvereniging, FNV Kiem, Kunsten ‘92, Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert de bijeenkomsten.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
      ______  ______  __  __  ______  __  __ 
  ___  /_  _// |   \\ \ \\/ // /_  _// \ \\/ // 
  /  ||  -| ||- | -- //  \ ` //  `-| |,-  \ ` // 
 | [] ||  _| ||_ | -- \\  | ||   | ||   | ||  
  \__ || /_____// |______//  |_||   |_||   |_||  
  -|_|| `-----` `------`   `-`'   `-`'   `-`'  
   `-`