/ Kiem Nieuws

RSS

Oproeping congres FNV KIEM 11 juni 2016

donderdag 28 april 2016 / Redactie / geen reacties

Amsterdam, donderdag 28 april

 

Geachte leden,

 

Het bondsbestuur  roept  congresafgevaardigden involge art. 18 lid 5 van de statuten op voor het congres van FNV KIEM op zaterdag 11 juni 2016, aanvang 11.00 uur. Het congres zal plaatsvinden te Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht. Leden kunnen conform de statutaire regels via de afdeling, sectorraad of vakgroep naar bovengenoemd congres worden afgevaardigd.

Voor dit congres staat onder andere het besluit over de juridische splitsing van FNV KIEM, conform artikel 2:334a lid 2 Burgerlijk Wetboek op de agenda. Voor  informatie over de agenda, de praktische informatie en de relevante stukken zover deze nu bekend zijn verwijzen wij naar de website fnv-kiem.nl/congres.

De  voorlopige agenda is als volgt:

 

·         Opening

·         Vergaderorde en agenda

·         Mededelingen

·         Voorstel om te besluiten tot splitsing van FNV KIEM

·         Stemming

·         Verkiezingen leden van het bondsbestuur
- Verkiezing van de bezoldigde leden van het bondsbestuur
- Verkiezing van de onbezoldigde leden van het bondsbestuur

·         Verkiezing leden Commissie van Beroep en Commissie van Goede Diensten

·         Jaarverslag en jaarrekening 2015

·         Verslag buitengewoon congres 22 maart 2016

·         Rondvraag en sluiting

 

Ter voorbereiding organiseert het bondsbestuur een informatiebijeenkomst op donderdag 12 mei aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst worden de diverse onderwerpen nader toegelicht, meer informatie over de bijeenkomst kunt u ook op fnv-kiem.nl/congres teruglezen.

 

Het is raadzaam dat u in de voorbereiding voor het congres regelmatig bovengenoemde webpagina raadpleegt voor eventuele actuele zaken en wijzigingen. Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat via telefoonnummer 020 355 3672.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bondsbestuur,Geert van der Tang

Voorzitter FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____   _  _   _____   ___   _____  __  __ 
 | _ \\ | || | || / ___||  / _ \\  / ____|| \ \\/ // 
 | |_| || | || | || | // __  | / \ || / //---`'  \ ` // 
 | . // | \\_/ || | \\_\ || | \_/ || \ \\___   | ||  
 |_|\_\\  \____//  \____//  \___//  \_____||  |_||  
 `-` --`  `---`   `---`   `---`   `----`   `-`'