/ Kiem Nieuws

RSS

Tweede Kamer repareert WW-lek niet volledig

maandag 04 april 2016 / Redactie / geen reacties

De motie om het Dagloonbesluit ook aan te passen voor seizoenswerkers en flexwerkers die naast hun WW-uitkering (iets) bijverdienen is 29 maart door de Tweede Kamer verworpen. Dit ondanks het beroep dat de FNV vorige week op de leden van de Tweede Kamer had gedaan om het WW-lek volledig te repareren.

De uitkomst van de stemming heeft tot gevolg dat mensen die in een maand maar een aantal uren hebben gewerkt nu een veel lagere WW-uitkering krijgen dan als ze die maand helemaal niet hadden gewerkt.

Problemen blijven voor 20.000 flex- of seizoenswerkers
Leo Hartveld uit het FNV-bestuur: 'We zijn zeer teleurgesteld dat deze motie is verworpen. De problemen blijven bestaan voor zo'n 20.000 flex- of seizoenswerkers met een onregelmatig arbeidspatroon. Het loont voor deze mensen nu vaak niet meer om te gaan werken omdat onder deze regels extra werken juist een flinke terugval in de hoogte van de WW kan betekenen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. In de praktijk zal blijken dat deze gedeelde reparatie niet goed werkt en de problemen die ontstaan zullen we zeker op het bordje van minister Asscher neerleggen'. Er is 29 maart wel een motie van de PvdA aangenomen die vraagt om monitoring van de uitvoering en van de gevolgen van de reparatie van het besluit.

FNV blijft compensatie nauwgezet volgen
Op 9 maart voerde de FNV actie in Den Haag tegen de gevolgen van het Dagloonbesluit. Als gevolg hiervan heeft minister Asscher toegezegd het WW-lek voor een deel te repareren en de getroffen werknemers te compenseren. De FNV zal heel nauwgezet volgen hoe deze compensatie eruit ziet.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ______  __  _   _____        _____  
| __ \\  /_  _// | || | || | ___||  ____   | ___|| 
| | \ ||  -| ||- | '--' || | ||__  |  \\  | ||__  
| |__/ ||  _| ||_ | .--. || | ||__  | [] ||  | ||__  
|_____//  /_____// |_|| |_|| |_____|| | __//  |_____|| 
 -----`  `-----` `-` `-`  `-----`  |_|`-`  `-----` 
                     `-`