/ Kiem Nieuws

RSS

Voortgang ontwikkelingen AOW-gat

woensdag 13 januari 2016 / Redactie / geen reacties

Zoals wellicht bekend heeft de FNV de rechtszaak verloren inzake de verschuiving van de AOW van uitbetaling op de eerste dag van de maand naar de dag van de verjaardag.

 

Deze strijd is verloren, maar speelt nog wel een kleine rol in toekomstige zaken nu dit als jurisprudentie (eerder gedane uitspraken) kan worden aangehaald. Daarna zijn we aan de slag gegaan met de verdere verhoging van de AOW-leeftijd. Dus de verhoging van 65 jaar naar uiteindelijk 67 jaar waarop de AOW voor het eerst wordt ontvangen.
 

Strijd op 2 fronten

Deze strijd voeren we op 2 fronten. Aan de ene kant adviseren we mensen die 65 jaar worden om bezwaar te maken bij de SVB tegen het niet uitkeren van de AOW op 65 jaar. Deze bezwaren worden aangehouden in afwachting van 2 lopen zaken die nu bij de Centrale Raad van Beroep (dit is de hoogste rechtbank voor bestuursrecht en daarmee dus ook zaken tegen de SVB) voor liggen.

 

Hierbij gaat het om een gat van 2 maanden (de AOW wordt dus pas uitbetaald 2 maanden na de 65ste verjaardag). Het AOW-gat is dus relatief klein (maar 2 maanden), terwijl sommigen te maken hebben met een gat van 2jaar. Mogelijk zal de CRvB deze zaken echter tevens benutten om een uitspraak te doen over de meer substantiële AOW-gaten.
 

Ook toekomstige gevallen

We vragen expliciet aan de CRvB om ook aandacht te besteden aan toekomstige gevallen en hopen dat dit verzoek gehonoreerd wordt. Aan de andere kant loopt er nog een civiele procedure namens een groot aantal bonden.

 

Deze procedure richt zich op dit moment vooral op de vraag of vakbonden vanuit hun positie als onderhandelaar over arbeidsvoorwaarden een eigen belang hebben om tegen het AOW-gat op te komen. In het bevestigende geval kan de civiele rechter een oordeel over het AOW-gat geven.

 

Andere lopende procedures

Ook goed om te weten is dat er momenteel tal van procedures lopen bij de bestuursrechter over het beëindigen van vut-achtige en wachtgeldregelingen voor ambtenaren (zoals militairen en politiemensen) bij de leeftijd van 65 jaar.
 

Tot nog toe eindigen deze procedures grotendeels in het voordeel van de ambtenaar en wordt geoordeeld dat het stopzetten van de uitkeringen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar verboden onderscheid op grond van leeftijd oplevert. Inmiddels zijn zowel voor de Politie als voor Defensie compensatieregelingen in werking getreden. Deze dekken het AOW-gat grotendeels, maar niet helemaal, af.

 

Ook hier zal wel weer over geprocedeerd gaan worden. Sommige mensen vinden namelijk dat de uitkering of het wachtgeld in zijn geheel door moet lopen en daarnaast zijn er ook mensen die tussen wal en schip vallen.

 

Goed nieuws: uitspraak van rechtbank

Goed nieuws is dat een rechtbank een uitspraak heeft gedaan over het AOW-gat. Volgens die uitspraak heeft een vrouw die door de wetswijziging veel later dan verwacht AOW zou krijgen toch gewoon op haar 65ste recht op die uitkering. De rechter oordeelde dat de AOW-gerechtigde leeftijd niet in alle gevallen kan worden verhoogd. 


De rechter stelde de vrouw in het gelijk na een klacht dat de leeftijdsverhoging van 65 naar 67 jaar haar onevenredig hard zou treffen. De SVB is in beroep gegaan tegen deze uitspraak. Het zal nog lang gaan duren voordat er definitieve duidelijkheid komt.

 

Ons advies: maak bezwaar

Tot die tijd blijven wij onze leden die 65 jaar worden adviseren om bezwaar te maken. Men sluit dan gewoon aan bij de diverse door ons reeds aangespannen procedures. Een Kamermeerderheid heeft Klijnsma opheldering gevraagd over de betekenis van de uitspraak.

 

Dat zou kunnen leiden tot een heroverweging van het kabinet van de huidige veel te strenge voorwaarden van de overbruggingsregeling. Kortom: er is wat nieuws, maar het zal echt nog lang duren voor er zekerheid komt.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  _  _   ____   _____  _  _   _____  
 /_____// | || | || | _ \\  | ___|| | || | || | ___|| 
 `____ ` | || | || | |_| || | ||__  | || | || | ||__  
 /___//  | \\_/ || | . //  | ||__  | \\_/ || | ||__  
 `__ `   \____//  |_|\_\\  |_____|| \____//  |_____|| 
 /_//    `---`  `-` --`  `-----`  `---`  `-----` 
 `-`