/ Kiem Nieuws

RSS

Deel FNV KIEM fuseert mogelijk alsnog met FNV ongedeeld

zaterdag 12 december 2015 / Redactie / geen reacties

De sectoren grafisch, uitgeverijen, verpakkingen, audiovisueel en uitkeringsgerechtigden sluiten zich mogelijk volgend jaar alsnog aan bij de ongedeelde FNV. De sector kunsten wil als zelfstandige bond binnen de FNV verdergaan.


Op een buitengewoon congres in Amersfoort stemde een ruime meerderheid van 80 procent voor een motie van FNV KIEM Noord waarin een commissie van vier de opdracht krijgt om een volledig voorstel voor ontvlechting voor te bereiden.

 

Sectoren willen intensiever samenwerken

Het vorige congres van FNV KIEM op 10 oktober leverde geen twee derde meerderheid op voor fusie met de ongedeelde FNV. Dit tot teleurstelling van de sectoren die juist intensiever binnen de FNV willen samenwerken. Het Ledenparlement van de FNV sprak uit dat het alles wilde doen om hieraan tegemoet te komen.

 

Op het congres in Amersfoort werd alsnog een oplossing gevonden in de vorm van ontvlechting van de verschillende sectoren. Dit opent de weg naar aansluiting van een aantal sectoren bij FNV ongedeeld.


Ruimte voor sector kunsten als zelfstandige bond

Tegelijkertijd krijgt de sector kunsten hiermee de ruimte om binnen de FNV een zelfstandige vakbond te vormen, mogelijk samen met andere organisaties van makers binnen kunst en cultuur.

 

Het congres heeft het bondsbestuur opgedragen om nog dit jaar een commissie van 4 wijze mannen of vrouwen te benoemen. Die moet een volledig uitgewerkt en unaniem voorstel maken voor ontvlechting dat nog vóór juni 2016 wordt behandeld door opnieuw een buitengewoon congres.

 

De commissie van vier moet worden samengesteld op voordracht van respectievelijk de sector kunsten en de sectoren grafisch/prepublishing/uitgeverijen/verpakkingen/audiovisueel/uitkeringsgerechtigden en ouderen, en verder bestaan uit een financieel deskundige en een neutrale voorzitter met kennis over lokale afdelingen, senioren en sectorontwikkelingen.

 

'Veel begrip over en weer'

Geert van der Tang, voorzitter FNV KIEM: ‘Ik ben heel blij dat dit congres een ruime meerderheid heeft laten zien voor deze creatieve oplossing. Wat mij vooral is opgevallen is het begrip over en weer. We gaan hiermee keihard aan de slag. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we straks onze leden en potentiële leden beter kunnen bedienen.’

 

'Recht doen aan ieders opvatting'

Ton Heerts, voorzitter FNV: ‘Duidelijke uitspraak van het congres. Ik ben blij dat de groepen die intensiever willen samenwerken binnen de FNV hiermee straks die ruimte krijgen. Tegelijkertijd heb ik er alle begrip voor dat mensen in de kunstensector een herkenbare vereniging willen vormen binnen het gedeelde deel van de FNV. Het is goed dat nu een proces op gang komt waarbij aan ieders opvatting en mening recht wordt gedaan.’

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ______  ______  ______        ___  
| __ \\  /_  _// /_  _// /_  _//  ____   / _ \\ 
| | \ ||  -| ||-  `-| |,-  -| ||-  |  \\  | / \ || 
| |__/ ||  _| ||_   | ||   _| ||_  | [] ||  | \_/ || 
|_____//  /_____//  |_||  /_____// | __//  \___// 
 -----`  `-----`   `-`'  `-----`  |_|`-`   `---`  
                     `-`