/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: kan ik flexibeler gaan werken?

dinsdag 17 november 2015 / Redactie / geen reacties

In de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is geregeld dat een werknemer een verzoek kan doen om meer of minder uren te mogen werken.

Sinds 1 januari 2015 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd, waardoor het makkelijker is geworden om de werktijden aan te passen.

Voorwaarden Wet Aanpassing Arbeidsduur
De Wet Aanpassing Arbeidsduur is alleen van toepassing bij een werkgever met minstens 10 werknemers. Bedrijven met minder dan 10 werknemers moeten een eigen regeling hebben over hoe je meer of minder kunt gaan werken.

Je mag een verzoek doen om meer of minder te gaan werken als je langer dan één jaar werkt bij de werkgever. Een verzoek moet minimaal vier maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk worden gedaan en in het verzoek moet de gewenste ingangsdatum staan, het aantal uren dat je wilt gaan werken en hoe de uren over de week worden verdeeld.

De werkgever moet één maand voor de ingangsdatum schriftelijk beslissen op het verzoek. Gebeurt dit niet, dan is de wijziging vastgesteld volgens je verzoek. Een werkgever mag alleen weigeren je meer of minder te laten werken vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang, zoals het ontstaan van ernstige problemen bij het rondkrijgen van de roosters. Bij het vaststellen van de nieuwe werktijden geldt dat niet en wegen het belang van de werkgever en de werknemer even zwaar.

Meer mogelijkheden per 1 januari 2015
Onder de oude wetgeving kon een werknemer slechts één keer per twee jaar een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsduur. Per 1 januari 2015 kan de werknemer één keer per jaar een verzoek doen tot aanpassing. Bij onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken en kan er dus meer dan één keer per jaar een verzoek worden ingediend. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat een partner plotseling hulpbehoevend wordt. Hierbij geldt ook dan niet de voorwaarde dat je minimaal één jaar in dienst moet zijn.

Sinds 1 januari 2015 kan de werktijd ook voor korte duur worden aangepast. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken om tijdelijk minder te werken en dat later te compenseren door meer te werken.

Wet Flexibel Werken per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 zal naar verwachting de Wet Aanpassing Arbeidsduur worden omgevormd in de nieuwe Wet Flexibel Werken. Het doel is om flexibel werken makkelijker te maken en naast de al bestaande mogelijkheden, wordt het dan ook mogelijk om een verzoek te doen de arbeidsplaats te wijzigen en bijvoorbeeld een verzoek te doen om thuis te gaan werken. De werkgever kan dit verzoek wel afwijzen zonder dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit neemt niet weg dat een afwijzing van het verzoek door werkgever altijd (goed) gemotiveerd moeten worden.

Daarnaast zal onder de nieuwe wet al een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, werktijd, of arbeidsplaats kunnen worden gedaan als je minimaal een half jaar in dienst bent en moet het verzoek twee maanden in plaats van vier maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk worden aangevraagd. 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _   _ _   ___   _____   ___  
 / ____|| | || | || | \| ||  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
/ //---`' | || | || | ' || / //\ \\ | // __  | / \ || 
\ \\___  | \\_/ || | . || | ___ ||| \\_\ || | \_/ || 
 \_____|| \____//  |_|\_|| |_|| |_|| \____//  \___// 
 `----`  `---`  `-` -` `-`  `-`  `---`   `---`