/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: wat is het verschil tussen beëindiging met wederzijds goedvinden en opzegging met instemming?

woensdag 16 september 2015 / Redactie / geen reacties

Per 1 juli 2015 wordt er door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst geïntroduceerd, namelijk ‘opzegging met instemming van de werknemer’.

Als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werkgever op die manier ook zonder toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter opzeggen. Het ontslag ‘met wederzijds goedvinden’, waarbij de afspraken in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd blijft daarnaast ook bestaan.

Transitievergoeding
Beide manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst lijken sterk op elkaar, maar er zijn wel een aantal belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil is dat de werknemer bij de opzegging met instemming een wettelijk recht heeft op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd.

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is een vormvrije overeenkomst en hierbij heeft de werknemer geen wettelijk recht op een transitievergoeding. In de praktijk zal dit verschil niet zo’n grote rol spelen, omdat de werknemer niet zo snel akkoord zal gaan met een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst als de werkgever niet minimaal de transitievergoeding aanbiedt.

Redelijke ontslaggrond
Voor de opzegging met instemming van de werknemer is verder een redelijke ontslaggrond nodig. Het moet dan gaan om één van de ontslaggronden die in de wet is opgenomen, zoals ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden, langer dan twee jaar aaneengesloten arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, of een verstoorde arbeidsverhouding.

Bij een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is geen redelijke ontslaggrond nodig. Ook hier geldt echter weer dat in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst vaak verwezen zal worden naar één van de redelijke ontslaggronden en de werknemer er niet snel mee akkoord zal gaan als er een ontslaggrond in staat die bijvoorbeeld zijn recht op een WW-uitkering in gevaar zal brengen.

Andere afspraken in de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst
Een ander belangrijk verschil is dat er in de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst ook allerlei andere afspraken gemaakt kunnen worden over de beëindiging. Dit kan bijvoorbeeld gaan om afspraken over het wel of niet van kracht blijven van een relatie- en/of concurrentiebeding, eventuele vrijstelling van werk, de opname van vakantiedagen en de financiële eindafrekening. Bij een instemming met opzegging is alleen de opzegging geregeld en verder niets. De verwachting is dan ook dat werkgevers toch de voorkeur zullen geven aan een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst.

Bedenktermijn
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen geldt voor beide manieren van beëindiging. De werknemer kan dus binnen 14 dagen de instemming schriftelijk herroepen of de vaststellingsovereenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen. Door instemming met de opzegging is de werknemer verder ook niet verwijtbaar werkloos en heeft gewoon recht op een WW-uitkering. 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Ontslag

  woensdag 16 september 2015

  Bij een (dreigend) ontslag is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over het ontslagrecht. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _ _   ___   _ _   ______  ______   ___  
 | \| ||  / _ \\  | \| || /_  _// /_  _//  / _ \\ 
 | ' || | / \ || | ' ||  -| ||-   | ||  / //\ \\ 
 | . || | \_/ || | . ||  _| ||_  _| ||  | ___ ||
 |_|\_||  \___//  |_|\_|| /_____// /__//  |_|| |_||
 `-` -`  `---`  `-` -`  `-----`  `--`   `-`  `-`