/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: wat verandert er in de opzegverboden onder de WWZ?

dinsdag 18 augustus 2015 / Redactie / geen reacties

Als er sprake is van een opzegverbod mag de werkgever je in bepaalde situaties niet ontslaan.

Doet de werkgever dat toch, dan kun je de opzegging vernietigen. Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijven de opzegverboden gelden, maar worden er wel een aantal beperkingen van de opzegverboden ingevoerd.

Opzegverboden
De opzegverboden zijn:
tijdens de eerste twee jaar van ziekte;
tijdens of na zwangerschap;
tijdens militaire of vervangende dienst;
tijdens lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
wegens lidmaatschap van de vakbond of vakbondsactiviteiten;
wegens politiek verlof;
wegens adoptie-, pleegzorg-, ouderschaps-, of zorgverlof;
wegens overgang van onderneming;
wegens het weigeren van zondagsarbeid.

Er is per 1 juli 2015 een nieuw opzegverbod ingevoerd voor onder andere werknemers die op de kandidatenlijst van de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging staan, of korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest van een or of personeelsvertegenwoordiging.

Opzegverbod lidmaatschap or
In de WWZ wordt bepaald dat ingeval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen een aantal opzegverboden vervalt als de werknemer een half jaar werkzaam is geweest in de betreffende functie. Onder andere het opzegverbod bij lidmaatschap van de or vervalt als er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en de werknemer is een half jaar werkzaam geweest in de betreffende functie. Or-leden kunnen dan dus ook gewoon worden ontslagen via de procedure bij het UWV.  

De opzegverboden voor zieke werknemers, zwangere werkneemsters, of werknemers met een dienstplicht vervallen in dat geval niet, tenzij sprake is van een volledige bedrijfsbeëindiging. Als er geen sprake is van een volledige bedrijfsbeëindiging, maar alleen van het bedrijfsonderdeel waar de werknemer werkzaam is, dan blijft het opzegverbod alleen van toepassing op zieke werknemers en op werkneemsters tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Opzegverbod tijdens ziekte
Tot 1 juli 2015 was het mogelijk om bij bedrijfseconomische redenen toch de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer te beëindigen door middel van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Als het ontbindingsverzoek geen verband hield met de ziekte, dan kon de arbeidsovereenkomst ontbonden worden. Vanaf 1 juli 2015 is dit niet meer mogelijk en kan het opzegverbod tijdens ziekte bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alleen nog maar doorbroken worden als er sprake is van sluiting van het hele bedrijf.

Algemene uitzonderingen
Onder de WWZ blijven ook nog de algemene uitzonderingen op de opzegverboden gelden, zoals ook voor 1 juli 2015. De opzegverboden tijdens ziekte, zwangerschap, dienstplicht en lidmaatschap van de or zijn niet van toepassing als de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging, bij ontslag met wederzijds goedvinden, de opzegging plaatsvindt in de proeftijd, bij ontslag op staande voet of bij ontslag vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Ontslag

  woensdag 16 september 2015

  Bij een (dreigend) ontslag is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over het ontslagrecht. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____    ___   ______  _  _  __  _   _____  
| __ \\  / _ \\  /_____// | || | || | || | || | ___|| 
| | \ || / //\ \\ `____ ` | || | || | '--' || | ||__  
| |__/ || | ___ || /___//  | \\_/ || | .--. || | ||__  
|_____// |_|| |_|| `__ `   \____// |_|| |_|| |_____|| 
 -----`  `-`  `-` /_//    `---`  `-` `-`  `-----` 
           `-`