/ Kiem Nieuws

RSS

Goed nieuws voor mantelzorgers!

vrijdag 03 juli 2015 / Redactie / geen reacties

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Wet arbeid en zorg definitief in werking getreden.

Werknemers die noodzakelijke zorg verlenen aan een zieke broer, zus of vriend, kunnen nu ook zorgverlof opnemen. Zij hebben per 12 maanden recht op 2 weken doorbetaald zorgverlof. Tot 1 juli gold deze verlofregeling alleen voor de zorg voor kind(eren), partner en ouder(s).

Sociale relatie
In de Wet arbeid en zorg (WAZ) is nu geregeld dat dit kortdurend zorgverlof ook geldt voor de noodzakelijke zorg voor andere familieleden, zoals broers, zussen en grootouders, en tevens voor vrienden en huisgenoten. In de WAZ is dit geformuleerd als 'zorg voor mensen waarmee de werknemer een sociale relatie heeft'.

Versoepeling langdurend zorgverlof
Ook het langdurend zorgverlof is gemoderniseerd. Dit langdurend zorgverlof is 6 weken per 12 maanden en kan nu ook flexibel worden opgenomen.

Ook is de eis dat dit langdurend zorgverlof alleen kan worden opgenomen voor de zorg voor kind(eren), partner of ouder(s) die een levensbedreigende ziekte hebben, versoepeld. Het recht op verlof is uitgebreid naar andere familieleden en vrienden, gelijk het kortdurend zorgverlof.

Het verlof kan ook worden opgenomen voor noodzakelijke zorg waarbij de situatie niet levensbedreigend hoeft te zijn.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  __  _   ___   ______  ______ 
 /_____// /_  _// | || | ||  / _ \\  /_  _// /_  _// 
 `____ `  -| ||- | '--' || | / \ || `-| |,-  -| ||- 
 /___//   _| ||_ | .--. || | \_/ ||  | ||   _| ||_ 
 `__ `   /_____// |_|| |_||  \___//   |_||  /_____// 
 /_//   `-----` `-` `-`  `---`   `-`'  `-----` 
 `-`