/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: kan ik ontslagen worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd of de pensioenleeftijd?

vrijdag 19 juni 2015 / Redactie / geen reacties

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie vόόr 1 juli 2015 en die na 1 juli 2015. Na 1 juli 2015 veranderen de regels voor leeftijdsontslag vanwege de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Vόόr 1 juli 2015
Vόόr 1 juli 2015 geldt dat een arbeidsovereenkomst waarin staat dat deze eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (een zogenaamd pensioenontslagbeding), niet hoeft te worden opgezegd en van rechtswege eindigt bij het bereiken van die leeftijd.

Als dit niet in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dan loopt de arbeidsovereenkomst door als de werknemer wil doorwerken. De werkgever zal dan een ontslagvergunning bij het UWV moeten aanvragen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De ontslagvergunning wordt door het UWV altijd verleend als deze is aangevraagd voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als de werkgever pas op of na de AOW-gerechtigde leeftijd een ontslagvergunning aanvraagt, dan zal het UWV de vergunning weigeren.

Na 1 juli 2015
Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 gaat dit veranderen. De werkgever heeft voor ontslag vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd geen ontslagvergunning van het UWV meer nodig.

Bovendien mag worden opgezegd met ingang van de dag dat de AOW-gerechtigde leeftijd of de afwijkende pensioenleeftijd wordt bereikt, maar ook daarna mag werkgever nog opzeggen. Voorwaarde is wel dat de arbeidsovereenkomst vόόr het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd is aangegaan. Als je als werknemer daarna pas in dienst bent gekomen, mag de werkgever de arbeidsovereenkomst dus niet om deze reden opzeggen.

Pensioenontslagbeding
Heb je nu een beding in je arbeidsovereenkomst dat eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst ook na 1 juli 2015 gewoon van rechtswege op die datum.

Blijf je daarna echter met instemming van de werkgever gewoon doorwerken, dan kan gesteld worden dat er een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat geval is de arbeidsovereenkomst pas na die datum aangegaan en zou de werkgever geen gebruik meer kunnen maken van de mogelijkheid in de WWZ om op te zeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Heb je recht op een transitievergoeding?
Bij een opzegging of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd is geen transitievergoeding verschuldigd door de werkgever.

Vragen?
Neem telefonisch contact op met de Helpdesk via nummer 0900-3685436 (optie 1).

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Ontslag

  woensdag 16 september 2015

  Bij een (dreigend) ontslag is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Op deze pagina vind je het laatste nieuws over het ontslagrecht. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _____   _____   _____   ___    _____   ___  
 |__ //  | ___|| |__ //  / _ \\  / ___//  / _ \\ 
  / //  | ||__   / //  / //\ \\  \___ \\ / //\ \\ 
 / //__  | ||__   / //__ | ___ || /  // | ___ ||
 /_____|| |_____|| /_____|| |_|| |_|| /____// |_|| |_||
 `-----`  `-----`  `-----` `-`  `-` `-----`  `-`  `-`