/ Kiem Nieuws

RSS

Omgaan met arbeidsongeschiktheidsrisico’s, een serieuze zaak voor iedere zzp’er

donderdag 18 juni 2015 / Redactie / 1 reactie

Meer dan de helft van de Nederlandse zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De voornaamste reden hiervoor is dat de premies voor zelfstandigen te duur zijn. Dat blijkt uit recent onderzoek van zes grote belangenbehartigers van zelfstandigen, waaronder FNV KIEM.

Het Kabinet zal op korte termijn het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) openbaar maken, waarin ze ook haar reactie zal geven op het groot ambtelijk onderzoek naar de positie van zelfstandigen in het sociale en fiscale stelsel. Vooruitlopend hierop, worden in politiek en polder stellingen ingenomen op onderwerpen als de zelfstandigenaftrek, pensioenopbouw én de vraag op hoe het risico van arbeidsongeschiktheid van zzp’ers zou moeten worden afgedekt.

Zzp’ers zijn zich bewust van de risico’s... 
De zes belangenbehartigers, die gezamenlijk meer dan 80.000 zelfstandigen vertegenwoordigen, vonden het hoog tijd om onderzoek te doen onder de zzp’ers zelf. Met 6.151 respondenten geven de resultaten van het onderzoek een duidelijk beeld van de wensen en behoefte van zelfstandigen. “Het blijkt wel degelijk dat zelfstandigen zich zeer bewust zijn van de risico’s van het niet hebben van een AOV” vertelt FNV KIEM-bestuurder Zelfstandigen Peter van den Bunder. “Ongeveer 90% van de ondervraagde zzp’ers oriënteert zich op een arbeidsongeschiktheidsverzekering.” Van de zelfstandigen heeft bij arbeidsongeschiktheid 30% een probleem op de korte termijn en 55% op de lange termijn, zo blijkt uit het onderzoek.

...maar slechts 30% sluit een verzekering af
“Van de ondervraagden die zich oriënteren op een verzekering heeft slechts 30% daadwerkelijk een verzekering afgesloten,” gaat Van den Bunder verder. “Minder dan 10% heeft een alternatieve dekking, zoals bijvoorbeeld deelname aan een Broodfonds.” Van de niet-verzekerden geeft ruim 30% aan ook geen verzekering nodig te hebben omdat hij/zij zekerheid aan andere bronnen ontleent (voldoende gezinsinkomen, opgebouwde eigen buffer, deels ook werkzaam in loondienst). Opgeteld heeft ruim de helft een of andere vorm van een voorziening om risico’s te kunnen opvangen.

Mismatch aanbod, behoefte en prijs
“Het feit dat velen zich verdiepen in een verzekering en slechts 30% zich daadwerkelijk verzekert, betekent dat er een mismatch is tussen het aanbod in de markt, de wensen van de zelfstandige, de toegankelijkheid en de kosten van de verzekering,” aldus Van den Bunder. “Slechts 6% van de niet-verzekerden geeft aan zich onder geen beding te willen verzekeren. De overige zzp’ers geven aan dat lagere kosten de belangrijkste factor is om wel tot vrijwillige verzekering over te gaan; daarnaast worden meer transparantie en meer vertrouwen in verzekeraars relatief veel genoemd.”

Zzp’ers willen bij voorkeur geen verplichte AOV
“We hebben met dit onderzoek onder een aanzienlijke groep zelfstandigen de grote verschillen in kaart gebracht. Daarmee hebben we bij onze lobby in Den Haag cijfers in handen waarmee we goed beslagen ten ijs kunnen komen. Een verplichte AOV zou wat FNV KIEM betreft voor alle werkenden moeten gelden, niet alleen voor zzp’ers. Een ‘koude’ verzekeringsplicht kunnen veel zelfstandigen, zeker in onze sector niet dragen. Ook dat geeft het onderzoek aan: meer dan de helft van de zzp’ers verwacht hun tarief niet te kunnen verhogen. Dat blijft een kernprobleem in onze sector: de verdiensten zijn structureel te laag. Bovendien mist dat ook de aansluiting met de arbeidsmarkt van vandaag en morgen, waarin alle werkenden centraal staan, in plaats van alleen de werknemers.”

Voorlichting FNV KIEM
Zoals het item in NOS-journaal gisteren liet zien is nadenken over arbeidsongeschiktheid een serieuze zaak. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Vanuit FNV KIEM vinden we het geven van goede en objectieve voorlichting om hiermee om te gaan van groot belang. Zo stond het onderwerp op de agenda bij For Your Information in Pakhuis de Zwijger, en biedt de KIEM Zomeracademie op 25 augustus ook een workshop over arbeidsongeschiktheid. Tot slot besluit Peter: "We zijn ook binnen de FNV in goed overleg verder ideeën aan het ontwikkelen over zzp en arbeidsongeschiktheid. Dat gaf Ton Heerts ook aan in zijn brief naar de leden van afgelopen week. Daarbij zullen we de resultaten van ons zzp-onderzoek meenemen."

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Nieuws voor zzp'ers

  vrijdag 27 november 2015

  Lees verder

/ Kiem Reacties

 • vrijdag 19 juni 2015 / Kris

  Beste FNV,
  Ik ben 25 jaar geluidstechnicus en heb 10 jaar een AOV gehad, dat heeft me ca. €30.000 gekost waar ik niets van terug zie: dat gaat zo bij verzekeren. Grootste bezwaar vond ik:
  - kosten zijn veels te hoog: premie was ca. 10% van mijn jaarinkomen met en contractpderiode van 5 jaar.
  - nare voorwaarden: mijn rug- en hoofdoperatie van 20 jaar daarvoor waren na een controle van hun eigen keuringsarts volledig genezen verklaard: toch werden deze uitgesloten uit de polis. Het premiebedrag werd daardoor overigens niet verlaagd, vreemd eigenlijk.
  - niet creatief: als je niets overkomt zou je via een soort bonus malis systeem premie verlaging moeten kunnen krijgen o.i.d.
  - een keer nodig gehad voor RSI: kon niets meer maar er werd van alles gedaan om mij onder 80% ongeschiktheid te houden zodat ik 100% premie moest blijven betalen. Ik hield ca. €350 bruto over, zakgeld dus. Was wel voor €2000,00/mnd verzekerd, geen idee waarom ik zo weinig kreeg, ingewikkelde rekensommen. Na 6 weken werd ik genezen verklaard door de AOV arts: zij "kon het niet maken" om mij nog langer ziek te houden. Ik heb daarna nog weken niet kunnen werken.

  Heb AOV opgezegd, wilde dat eigenlijk niet maar de kosten én de wereld waar je in terecht komt van dure keuringsartsen en fancy particuliere klinieken die er op gericht lijken te zijn om te verklaren dat je niets mankeert werd ik zat. Verder word je geconfronteerd met een enorm juridisch apparaat, voelt allemaal niet dat ze er zijn om je te helpen.
  Ik zit inmiddels (dan maar...) in een broodfonds, voelt wel goed en is begrijpelijk, geen drempels of toetsing, bij toetreding en uirtkering.
  Ik weet dat dit een keermis gaat: 75% van mijn broodfondsleden zijn 50+, maar je moet wat. Ik spaar en hoop dat er ooit een goed landelijk collectief voor werkenden komt, voor AOV en pensioen.

 
 _____  _  _        ___   _ _   _____  
 / ____|| | || | ||  ____   / _ \\  | \| || | ___|| 
/ //---`' | || | || |  \\  / //\ \\ | ' || | ||__  
\ \\___  | \\_/ || | [] || | ___ || | . || | ||__  
 \_____|| \____//  | __// |_|| |_|| |_|\_|| |_____|| 
 `----`  `---`  |_|`-`  `-`  `-` `-` -`  `-----` 
           `-`