/ Kiem Nieuws

RSS

Vraag van de week: wanneer zijn de nieuwe regels van de WWZ voor de proeftijd en het concurrentiebeding op mijn tijdelijke arbeidsovereenkomst van toepassing?

vrijdag 05 juni 2015 / Redactie / geen reacties

Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht en gelden er nieuwe regels voor het opnemen van een proeftijd en een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Alleen bij contracten die langer duren dan zes maanden mag er nog een proeftijd afgesproken worden.

Ook mag er vanaf 1 januari 2015 bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen indien de werkgever kan motiveren dat dit noodzakelijk is vanwege een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’. Meer informatie

Overgangsrecht
De huidige regels blijven echter gelden voor arbeidsovereenkomsten die al tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2015, maar pas feitelijk ingaan op of na 1 januari 2015. Als de werkgever je dus voor  1 januari 2015 al een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter heeft aangeboden en je hebt die ook al voor 1 januari 2015 geaccepteerd, dan mag hier dus nog een proeftijd in staan, ook al gaat de arbeidsovereenkomst pas op of na 1 januari 2015 in.

Als je voor 1 januari 2015 al een tijdelijke arbeidsovereenkomst bent overeengekomen, dan mag hier dus ook nog gewoon een concurrentiebeding in staan zonder nadere motivering van de werkgever, ook al gaat de arbeidsovereenkomst pas op of na 1 januari 2015 in.

Nieuwe ketenregeling per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 gaat er ook een nieuwe ketenregeling gelden en mogen er maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeengekomen worden, waarbij de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met inbegrip van de tussenpozen straks niet langer mag zijn dan 24 maanden. Als er meer dan zes maanden tussen de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten zit, ontstaat er geen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en begint de keten weer opnieuw.

De nieuwe ketenregeling is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan. Indien er op 1 juli 2015 een cao van toepassing is, waarin wordt afgeweken van de oude ketenregeling, of de oude ketenregeling van toepassing wordt verklaard, dan blijft deze afwijkingsmogelijkheid bestaan gedurende de looptijd van de cao, maar maximaal tot 1 juli 2016.

Arbeidsovereenkomst  ‘tot stand gekomen’ vόόr 1 juli 2015
Ook hier is het denkbaar dat de oude wetgeving nog van toepassing is op tijdelijke contracten die tot stand zijn gekomen vóór 1 juli 2015, terwijl deze feitelijk ingaan op een tijdstip na 1 juli 2015. Het zou dan mogelijk zijn om bij een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten (die bijvoorbeeld op 1 augustus 2013 is begonnen en waarvan het tweede jaarcontract op 1 augustus 2014 ingaat en op 1 augustus 2015 zou eindigen), voor 1 juli 2015 een laatste tijdelijke verlenging voor een jaar af te spreken onder de oude wetgeving. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst is dan aangegaan voor 1 juli 2015, maar gaat pas feitelijk in op 1 augustus 2015.

Er is echter nog geen jurisprudentie over deze nieuwe wetgeving en het is nog niet bekend of een rechter hierover eventueel anders zou oordelen.

Vragen
Nog vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van FNV KIEM via 0900 36 854 36.

Meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Vraag van de week

  dinsdag 19 januari 2016

  Elke week wordt er ingegaan op een relevante vraag op het gebied van werk en inkomen. Lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
  _____   ___   _  _  __  __  _ __   ___  
 / ___//  / _ \\ | | | || \ \\/ // | |/ //  / _ \\ 
 \___ \\ | / \ || | |/\| ||  \ ` //  | ' //  | / \ || 
 /  // | \_/ || | /\ ||  | ||  | . \\  | \_/ || 
 /____//  \___// |_// \_||  |_||  |_|\_\\  \___// 
`-----`   `---`  `-`  `-`  `-`'  `-` --`  `---`