/ Kiem Nieuws

RSS

Aanzegplicht, proeftijd en concurrentiebeding

donderdag 04 juni 2015 / Redactie / geen reacties

Aanzegplicht
De werkgever moet werknemers voortaan laten weten of er wel of geen verlening van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd plaatsvindt.

De overheid is van mening dat de werknemer gebaat is om tijdig te weten of het contract wordt voortgezet en daarom is er vanaf 1 januari 2015 een aanzegplicht voor werkgevers. Op die manier weet je eerder waar je aan toe bent en kun je eerder op zoek gaan naar een nieuwe baan. De aanzegplicht is er alleen voor contracten van zes maanden of langer en geldt niet voor uitzendkrachten.

Minimaal één maand voor het einde van het contract moet je werkgever je schriftelijk informeren of het contract wel of niet zal worden voortgezet en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld of dit tegen hetzelfde loon is. Als de werkgever vergeet aan te zeggen moet hij je een boete betalen.

Vergeet je werkgever helemaal aan te zeggen (ook als hij wil verlengen), dan moet hij je één maandloon betalen. Zegt de werkgever het te laat dan moet hij die boete naar rato betalen. Bijvoorbeeld twee weken te laat is twee weken salaris.

Als de werkgever wel aanzegt te willen verlengen maar daarbij niet meldt tegen welke voorwaarden, dan hoeft hij geen boete te betalen en wordt de arbeidsovereenkomst voortgezet tegen dezelfde tijd en dezelfde voorwaarden. Als je een halfjaarcontract had dan heb je dus een verlenging voor een volgend halfjaar. De automatische voortzetting is echter voor maximaal één jaar. De werkgever mag al in de arbeidsovereenkomst met je afspreken dat deze niet zal worden verlengd.

Als je recht hebt op de boete van je werkgever moet je deze wel snel opeisen. Dit moet binnen twee maanden na het aflopen van de arbeidsovereenkomst. Neem dus snel contact op met FNV KIEM als je denkt dat je hier een beroep op kunt doen!

Overgangsrecht
De aanzegplicht geldt niet voor contracten die nog waren geëindigd in januari 2015, maar wel voor alle contracten die eindigen na 1 februari 2015 ook als deze al voor 1 januari 2015 waren ingegaan.

Proeftijd
Je werkgever mocht ook bij korte contracten altijd een proeftijd met je afspreken. Vanaf 1 januari 2015 is dit veranderd. Alleen bij contracten die langer duren dan zes maanden (dus vanaf zes maanden plus één dag) mag er nog een proeftijd afgesproken worden. De duur van de proeftijd blijft hetzelfde, dat wil zeggen korten dan twee jaar: één maand proeftijd en langer dan twee jaar: twee maanden proeftijd. Afwijken bij cao kan ook nog steeds, maar alleen van de termijn van één maand bij een contract van korter dan twee jaar.

Concurrentiebeding
Je werkgever mocht altijd een concurrentiebeding met je overeenkomen. Wel kon er achteraf gekeken worden of het wel redelijk was dat een werknemer er ook aan gehouden mocht worden. Vanaf 1 januari 2015 mag er alleen nog in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een concurrentiebeding worden opgenomen en bij tijdelijke contracten alleen indien de werkgever kan motiveren dat dit noodzakelijk is vanwege een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’. Dit moet de werkgever schriftelijke onderbouwen. Vergeet hij dit dan is het concurrentiebeding niet geldig.

Als er met jou een concurrentiebeding is afgesproken in een tijdelijk contract, dan kun je aan de rechter voorleggen of er wel sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit belang moet zowel op het moment dat je in dienst treedt als op het moment dat je werkgever zich op het beding beroept aanwezig zijn.

Vragen
Vragen? Neem dan contact op met de Helpdesk van FNV KIEM via 0900 36 854 36 (optie 1).

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  donderdag 26 november 2015

  Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor economische groei. De huidige arbeidsmarkt voldoet niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw.  In april 2013 sloten het kabinet en social partners het sociaal akkoord. Hierin zijn maatregelen afgesp… Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _  _  __  __  _ _  _  _  
| | | ||  / _ \\ | \ / || \ \\/ // | \| || | || | || 
| |/\| || | / \ || | \/ ||  \ ` //  | ' || | || | || 
| /\ || | \_/ || | . . ||  | ||  | . || | \\_/ || 
|_// \_||  \___// |_|\/|_||  |_||  |_|\_|| \____// 
`-`  `-`  `---`  `-` `-`   `-`'  `-` -`  `---`