/ Kiem Nieuws

RSS

Nederlandse sociale huurwoningen worden verhandeld in de City

vrijdag 06 maart 2015 / Redactie / geen reacties

Nederlandse woningcorporaties houden uitverkoop zo melden diverse media de afgelopen maanden.

In de Volkskrant van afgelopen dinsdag 3 maart stond een paginagroot artikel over dat het onroerend goed van verschillende woningcorporaties een interessant beleggingsobject is voor (institutionele) beleggers in de Londonse City. Onze (sociale) huurwoningen worden straks als warme broodjes op de beurs verhandeld.

Ze hoog mogelijk rendement
Het gaat deze buitenlandse beleggers natuurlijk maar om één ding en dat is een zo hoog mogelijk rendement. Dat wil zeggen zo min mogelijk kosten en een zo hoog mogelijke opbrengst per m2. Nu de huurder door overheidsmaatregelen steeds meer vogelvrij wordt verklaard kunnen de opbrengsten flink worden opgevoerd. Voor de huidige bewoners breken daarmee onzekere tijden aan.

Naast het feit dat er aan institutionele beleggers wordt verkocht,  worden ook veel reguliere huurwoningen ter verkoop op de particuliere markt gebracht. Daarmee wordt de bestaande voorraad sociale huurwoningen, die al decennia bij lange na al niet voldoende was, steeds kleiner.

Na de topjaren tussen eind jaren 90 van de vorige eeuw tot aan 2008 waarin het geld bij de woningcorporaties tegen de plinten klotste, onder meer door de waardestijging van het onroerend goed, bleek dat men in een groot aantal situaties veel te ruim had geleefd en gespeculeerd. Van Masarati’s, exorbitante beloningen tot aan miljardenverliezen op de beurzen.

Het geld, dat met name door mensen met de smalle beurs was opgebracht, is er in een decennium aardig doorheen gejast aan allerlei interessante projecten die weinig te maken hebben met de oorspronkelijke doelstellingen van de coöperaties, namelijk de verhuur van goede woningen voor mensen met een niet al te ruim inkomen.

Stijgende huren
Een paar jaar geleden vond ook de overheid het noodzakelijk om haar tekorten te dekken door de woningcorporaties maar eens flink aan te slaan. Miljarden euro’s moeten daarom jaarlijks aan de overheid worden afgedragen. In ruil daarvoor mogen de coöperaties de huren flink laten stijgen, zodat de rekening wordt betaald door mensen met de minste draagkracht.

Om de rekeningen aan de overheid te betalen wordt ook een deel van de woningvoorraad verkocht. Met name de interessante woningen worden als eerste van de hand gedaan. Zo worden bijvoorbeeld hele blokken in het centrum van Amsterdam (per opbod) verkocht aan de meest biedende of omgebouwd tot dure appartementen.

Huurders kunnen geen kant meer op
Het gevolg is dat er steeds minder huurwoningen voor een redelijke prijs beschikbaar zijn en komen, dat de mensen meer geld kwijt zijn aan woonlasten, dat er op service en onderhoud wordt beknibbeld en dat er nauwelijks meer goedkopere huurwoningen worden gebouwd. De huurders kunnen straks geen kant meer op. Huren die flink meer stijgen dan de inflatie zonder dat het inkomen mee stijgt maakt dat het wonen voor veel mensen geleidelijk onbetaalbaar wordt. Mensen met de smalle beurs worden uit de centra van de populaire steden gedrukt en naar de buitenwijken verdreven.

Stop met de uitverkoop
Steeds hogere huren die straks wegvloeien als winst voor buitenlandse investeerders zouden beter kunnen worden geconsumeerd in Nederland. Dus stop daarom met de uitverkoop van ons sociale woningbezit, zeker in de binnensteden en op de populaire plekken. Stop de exorbitante huurverhogingen en doe het onderhoud zoals dat in het verleden gewoon was. En tot slot, kijk vooruit en bouw betaalbare huurwoningen die voldoen aan de huidige wensen van de mensen. De kortetermijnwinst legt een zware hypotheek op de toekomst. 

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 __  _   ___   ______   ___   ______   ___  
| || | ||  / _ \\  /_  _//  / _ \\ |   \\  / _ \\ 
| '--' || | / \ ||  | ||  | / \ || | -- // / //\ \\ 
| .--. || | \_/ ||  _| ||  | \_/ || | -- \\ | ___ ||
|_|| |_||  \___//  /__//   \___// |______// |_|| |_||
`-` `-`  `---`  `--`    `---`  `------` `-`  `-`