/ Kiem Nieuws

RSS

Kamer zet stap vooruit bij auteursrecht

woensdag 11 februari 2015 / Redactie / geen reacties

Auteurs en artiesten volgden met spanning het Kamerdebat op dinsdag 10 februari. Kort tevoren demonstreerden ze op de stoep van het parlement voor meer rechten voor makers (foto Dirk Hol).

 

De belangrijkste uitkomst van het debat is dat de Wet Auteurscontractenrecht over 5 jaar wordt geëvalueerd – en misschien worden de effecten al over 2,5 jaar bekeken.  Het heeft even geduurd voordat het wetsvoorstel in de Kamer kwam. De behandeling was steeds uitgesteld in afwachting van een overeenkomst tussen filmmakers en kabelbedrijven.

 

Staatssecretaris Teeven en de Kamer wilden  de audiovisuele sector de kans geven om zelf tot een deal te komen over betaling voor het auteursrecht voor filmmakers.  Die deal kwam er op 9 februari, waarmee de rust terugkeerde ten aanzien van de ‘filmwerken’, het meest ingewikkelde en controversiële deel van de Auteurswet. Dus hoefde de Tweede Kamer geen oplossing in de wet te bedenken voor een probleem waar de markt zelf niet uit kon komen.

 

Platform Makers

Nu dit probleem van tafel was kon de Tweede Kamer in debat over de rest van het wetsvoorstel.

 

Vooraf had Platform Makers (o.a. FNV KIEM) een aantal punten onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. Die kwamen ook allemaal aan bod in het debat.

·         Waarom verbetert de wet alleen de positie van de ‘natuurlijke’ makers en niet van ‘fictieve’ makers zoals kleine ondernemers die evengoed een slechte onderhandelingspositie hebben?

·         Waarom beperkt de wet zich tot verbeteringen voor werken waarbij de exploitatie het hoofddoel vormt? Een ontwerper van een huisstijl of logo bijvoorbeeld  valt dan buiten de boot.

·         Waarom ontvangen alleen regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs de nieuwe proportionele vergoeding, en zijn andere ‘belangrijke makers’ uit het oorspronkelijke wetsontwerp geschrapt?

·         Wat doet de wetgever om te bevorderen dat de laagdrempelige geschillencommissie er ook echt snel komt?

·         Wil de wetgever bevorderen dat collectieve onderhandelingen plaatsvinden?

 

Snel evaluatie

De belangrijkste uitkomst van het debat is dat de wet over vijf jaar wordt geëvalueerd.  Ook wordt  hoogstwaarschijnlijk na 2,5 jaar een tussenstand opgemaakt ten aanzien van de belangrijkste punten en bezwaren van de Kamerleden. D66 diende een motie in over de makers die nu niet vertegenwoordigd zijn in de rechtenorganisaties, verenigd in de PAM. Zodat zij ook expliciet worden betrokken in die tussenevaluatie.

 

Collectief

Caspar de Kiefte, senior bestuurder creatieve sector van FNV KIEM en specialist in auteursrecht: ‘Ik vind deze wet een duidelijke stap in de goede richting van een betere positie van makers. We hebben hier met veel mensen jaren hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. En we kunnen in de komende tweeëneenhalf jaar werken aan verdere verbeteringen. Het is jammer dat de wetgever nog niet wil meedenken hoe we via collectieve onderhandelingen de positie van makers kunnen verbeteren. Maar makers kunnen straks onder andere via de nieuwe geschillencommissie tot verbeteringen zien te komen.’

 

Dossier ‘Auteurscontractenrecht’

Overzicht van ruim vijf jaar lobby en actie voor een beter auteurscontractenrecht en filmauteursrecht

 

2015

Oproep: kom dinsdag naar Kamerdebat auteursrecht

Ruim 11.000 handtekeningen voor beter auteursrecht

 

2014

Makers in actie voor betere auteurswet

Belangrijke veranderingen in het auteursrecht van acteurs en filmmakers

Kabelmaatschappijen moeten scenarioschrijvers betalen

Kabelmaatschappijen hoeven geen vergoedingen meer te betalen

 

 2013

Auteursrecht & (wurg)contracten. Bundel je kracht en kennis!

 

2012

Platform Makers komt door in Den Haag

Reactie Platform Makers op Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht

Nieuwe wet is “eerste stap” in verbetering contractuele positie kunstenaars

NORMA verliest zaak tegen kabelaars

 Wat John de Mol niet zei in Pauw & Witteman

2011

Stel maker en consument centraal in het auteursrecht!

Wetsvoorstel auteurscontractenrecht nog niet ideaal

 

2010

Platform Makers komt met alternatieven auteurscontractenrecht

Sterkere positie auteurs en kunstenaars ten opzichte van exploitanten

 

2009

Platform Makers voor verbetering auteursrecht

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _ __  _  _  ______   _____  __  __  _  _  
 | |/ // | || | || |   \\ | ___|| \ \\/ // | || | || 
 | ' // | || | || | -- // | ||__   \  // | || | || 
 | . \\ | \\_/ || | -- \\ | ||__   / . \\ | \\_/ || 
 |_|\_\\ \____// |______// |_____|| /_//\_\\ \____// 
 `-` --`  `---`  `------`  `-----`  `-` --`  `---`