/ Kiem Nieuws

RSS

16 miljoen extra voor auteursrechten filmmakers

dinsdag 10 februari 2015 / Redactie / geen reacties

Filmregisseurs, scenarioschrijvers en acteurs krijgen de komende vijf jaar een extra vergoeding voor vertoning van hun werk op televisie en via de kabel. Het bedrag van 16 miljoen per jaar wordt verdeeld door de bestaande rechtenorganisaties.

 

Het gaat om het aandeel van de filmmakers in de opbrengsten van film- en televisieproducties, los van het bestaande honorarium. Het recht op een vergoeding en de hoogte ervan is inzet geweest van jarenlange onderhandelingen en  juridisch getouwtrek.

 

Ontwikkeling
Caspar de Kiefte, senior bestuurder creatieve sector van FNV KIEM: “Dit is een belangrijke stap naar een eerlijke verdeling van de inkomsten over de betrokken partijen. Nu kan verder samen gewerkt worden aan de ontwikkeling van de hele filmsector.”

 

De afgesproken vergoeding is onderdeel van een convenant tussen de rechtenorganisaties voor filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) en de producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP). Het geldt voor alle producenten, omroepen en bijna alle distributeurs en exploitanten op de Nederlandse markt.

 

De vergoedingen worden geïncasseerd en verdeeld door de rechtenorganisaties LIRA (schrijvers, vertalers, journalisten), VEVAM (regisseurs) en NORMA (musici en acteurs). Het nieuwe vergoedingensysteem is gebaseerd op het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat vanmiddag in de Tweede Kamer wordt behandeld.

Video on demand

De regeling voorziet in een vergoeding voor filmmakers en acteurs voor lineaire televisie-uitzendingen plus gratis ‘uitzending gemist’ en video-on-demand diensten. Voor de lineaire televisie-uitzendingen en gratis 'uitzending gemist' worden door alle Nederlandse distributeurs verenigd in RODAP de komende vijf jaar aan de rechtenorganisaties in PAM een vast bedrag per abonnee betaald. Begin december meldde RODAP dat ze voor de borging van de uitkering van deze vergoeding een fonds van 15 miljoen euro zouden oprichten, maar door overeenstemming met de PAM-partijen zal oprichting van dit fonds niet meer nodig zijn.

 

Voor video on demand-diensten zoals tv-programma’s en films op bestelling via verschillende platforms en schermen (televisie, tablets, smartphones, home cinema’s, etc.) is voor 2015 een lumpsum vergoeding (een vast bedrag) overeengekomen. Een expertgroep gaat komend half jaar deze markt van on demand diensten verder onderzoeken en in beeld brengen. Op basis hiervan zal de expertgroep voorstellen doen voor de vergoeding door exploitanten aan de rechtenorganisaties in PAM voor de periode vanaf 2016.

 

De vergoedingsregeling wordt om de zoveel tijd geëvalueerd. Over andere exploitaties, de lineaire doorgifte van buitenlandse kanalen en de perioden in het verleden, zal nader overleg gepleegd worden.

Informatieavond voor acteurs
Ben jij acteur en wil je weten wat er precies is afgesproken en wat dit voor jou betekent? Kom dan op maandag 
16 februari om 20:00 uur naar de Stadsschouwburg in Amsterdam. NORMA organiseert daar een avond waar de gemaakte afspraken worden toegelicht. Toegang is gratis.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  _____   ______  ____    ___  
 /_  _// /_  _// / ____|| /_  _// | _ \\  / _ \\ 
 `-| |,-  -| ||- / //---`'  -| ||-  | |_| || | / \ || 
  | ||   _| ||_ \ \\___   _| ||_  | . //  | \_/ || 
  |_||  /_____// \_____|| /_____// |_|\_\\  \___// 
  `-`'  `-----`  `----`  `-----`  `-` --`  `---`