/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Geld halen bij de minst en minder vermogenden

vrijdag 30 januari 2015 / Redactie / 2 reacties

De maatregel om de huren flink te verhogen is al enige jaren geleden genomen maar de uitwerking zal ieder jaar steeds onrechtvaardiger voelen. De lagere- en middeninkomens zonder eigen huis moeten flink betalen terwijl de woningbezitter vrijwel wordt ontzien.

Bij het aantreden van deze regering moest een financieel gat worden gedicht. Een gat dat deels veroorzaakt werd door de schuldencrisis. Een van de maatregelen was om de huren voor de zogenaamde scheefwoners flink te verhogen zodat de overheid langdurig een greep uit de kas van de woningbouwverenigingen kon doen. Hierdoor vloeien nu jaarlijks miljarden euro’s, die zijn opgebracht door lagere en middeninkomens, naar de staatskas.

Huren stijgen flink
De overheid is van mening dat mensen die een salaris van meer dan modaal verdienen extra huur moeten betalen. Voor hen stijgen de jaarlijkse woonlasten, afhankelijk van het gezinsinkomen, dan ook fors meer dan de inflatie. Ook dit jaar worden de huren flink opgehoogd voor mensen die meer dan 30.000 euro per jaar verdienen en die in een huurhuis wonen waarvan de kale huur minder dan 710,00 euro per maand bedraagt. Het kan zijn dat de huur al lang boven dit bedrag ligt maar bij aanvang van het contract destijds nog onder de toenmalige huurgrens (liberalisatiegrens) lag. Ook voor hen geldt dat de huren flink mogen stijgen. Afhankelijk van het inkomen stijgt de huur met minimaal 2.5 tot 5% per jaar (dat is ruim 1,5 tot 4% boven de inflatie!). In 2013 en 2014 was dat maximaal 6.5% bij een inkomen van 43.000 euro of meer per jaar.

Slechtere service
Je zou denken dat met al die huurverhogingen er ook een betere service geboden wordt. Maar niets is minder waar. Woningbouwverenigingen proberen aan alle kanten te bezuinigingen. Ze ontslaan medewerkers, stellen onderhoud uit, verhogen de huren bij elke (kleine) verbetering, verkopen delen van het woningbezit, leggen steeds meer verantwoordelijkheid bij huurders als het gaat om inpandig onderhoud etc. Je betaalt dus meer voor minder. 

Huurders zitten gevangen
Veel huurders zitten gevangen. Een heel groot deel van de huurders zijn na jaren van wachten op een huurwoning er eindelijk in geslaagd een adequate woning te vinden. In de loop der jaren zijn ze mogelijk meer gaan verdienen (meer dan 30.000 gezinsinkomen) maar hebben dikwijls ook hogere uitgaven bijvoorbeeld doordat er ondertussen kinderen zijn. Een huis kopen was en is vaak ook geen optie omdat de huizenprijzen, zeker in de Randstad, vaak veel te hoog zijn.

Je zou denken dat sinds de crisis de huizenprijzen sterk zijn gedaald zodat ook mensen met een middeninkomen een huis zouden moeten kunnen kopen. Dit blijkt echter lang niet altijd het geval. Deels omdat de huizenprijzen niet overal evenredig zijn gedaald maar ook omdat banken nauwelijks bereid zijn tot het verstrekken van hypotheken aan mensen die tussen modaal en twee keer modaal verdienen. Dat maakt dat veel van de koophuizen die aansluiten bij de behoefte in de meeste gevallen onbereikbaar zijn, of men moet genoegen nemen met een veel minder aantrekkelijke woning dan de huidige huurwoning. Dat is geen prettig perspectief.

Kostenverlaging voor kopers
Maar wat is eigenlijk scheef wonen? Is de woningbezitter die vòòr 1995 een huis kocht voor een paar ton (guldens) dan niet ook een scheefwoner? Zij kregen al die jaren wel subsidie in de vorm van een hypotheekrentaftrek. Naast het feit dat ze flink vermogen hebben opgebouwd (overwaarde) blijft voor hen de subsidie van de hypotheekrenteaftrek nagenoeg ongewijzigd doorgaan. De afgelopen jaren kregen zij zelfs te maken met een kostenverlaging omdat de rente sterk is gedaald.  Met meer ruimte in vaak betere buurten zijn zij zo langzamerhand minder kwijt dan de gemiddelde huurder voor wie het huren wel steeds duurder wordt.

Op de website van Binnenlandse zaken kan men eenvoudig zien dat de gemiddelde gerealiseerde(!) huurverhogingen tussen 1980 en 2013 ruim 25% punt hoger ligt dan de prijsinflatie in deze periode. In de meeste gevallen mochten de huren nog veel meer stijgen, maar dat was blijkbaar niet overal te realiseren. Dat maakt dat huren, en dan met name in de Randstad, steeds duurder wordt. De huidige huurverhogingen zijn ook nog nooit zo hoog geweest als je ze afzet tegen de lage inflatie. Maar ze zijn ook bedoeld om mensen te stimuleren om zich in de (hypotheek)schulden te steken want het vinden van een geschikte huurwoning is nagenoeg onmogelijk.

Huurders leveren koopkracht in
De huurverhogingen zonder adequate loonsverhogingen gaat veel huurders zo langzamerhand opbreken. Bij nagenoeg gelijk blijvend inkomen zien zij hun koopkracht steeds verder dalen. Het kan zomaar structureel 400 euro netto per jaar schelen waarover het jaar daarop wederom 5% verhoging kan worden geheven en zo verder! Na 5 jaar betaalt de huurder die nu een huur heeft van 710 euro een huur van 905 euro. Dat is bijna 200 euro meer per maand (2400 euro meer per jaar)! Als de lonen/pensioenen nauwelijks stijgen leveren deze mensen pure koopkracht in! Niet zo fijn voor deze mensen en ook niet zo goed voor de economie zou je denken.

Het was een geluk dat de inflatie de afgelopen jaren laag was maar die gaat straks door de ingrepen van de ECB geleidelijk omhoog waardoor de koopkracht van de huurder nog meer wordt uitgehold terwijl de schuld van de koper steeds minder waard wordt. Hoe rechtvaardig is het om juist de groep huurders op deze wijze te laten opdraaien voor de opgelopen overheidstekorten? En hoe kijkt een sociaal democraat  als de heer Samsom nu aan tegen het eenzijdig neerleggen van de rekening bij de minst vermogenden?

Pepijn ten Kate
Bestuurder

Teken ook de petitie op Stopdehuurverhoging.nl

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zaterdag 23 mei 2015 / katrien

  Er zijn bij mij in de straat genoeg mensen die niet als scheefwoner worden gezien omdat ze aow krijgen. Maar zij kunnen nieuwe autos kopen caravans en minimaal 3 x per jaar op vakantie. Huurhuisje voor elkaar tuin mooi aangelegd en mooi onderhouden. Hoe kan het? Nou ze hebben hun huis verkocht en zijn in een sociale huurwoning gaan zitten. Je bent geen scheefwoner als je een enorme vermogen hebt. wij daarentegen met opgroeiende kinderen, waar alleen naar bruto inkomen wordt gekeken kunnen de kinderen niet eens meer op een sport doen omdat het geld naar de huur gaat. Hele scheve verhouding, netto houden we maar kleine 1600 over. Betalen 700 huur 200 elektra en gas water 35 euro. Daarnaast gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting. Autobelasting, ja die is mijn man nodig om naar zijn werk te reizen heen en terug, wisselende diensten op verschillende locaties waar geen openbaar vervoer is of niet om die tijd dat hij daar moet zijn. Zorgverzekering, ik heb longproblemen dus kan hier niet op bezuinigen. Als je dan even meerekent houden we een kleine 400 euro over per maand, waar we de schoolgeld, kleding voeding en alle andere zaken van moeten betalen. Kopen is niet mogelijk door de wisselende diensten, het loon is niet constant. Of we moeten in een flatje met 2 slaapkamers en de drie kids bij elkaar op de kamer. Onmogelijk en dan nog wordt het financieel er niet ruimer op. We worden op alle manieren gekort en bestolen en wij zijn de scheefwoners. En dan zie je de buren weer vertrekken op onze kosten, ja door onze belasting kunnen zij lekker reizen. Zij zijn de scheefwoners!!! Waarom hun huis verkopen? Omdat het kan en wij maar betalen voor hun reisjes en goedkope huur!! wanneer gaan ze oo naar het vermogen kijken???

 • dinsdag 17 februari 2015 / Kees Braat

  Er zijn veel woningbezitters die, om wat voor reden dan ook, het water aan de lippen voelen staan. Dat is niet leuk. De prijzen van de huizen zijn gedaald en men krijgt geen geld meer van de banken zonder dat je een behoorlijk vermogen hebt opgebouwd.
  De banken moeten buffers aanleggen.Jawel en heel goed maar ondertussen nog steeds speelt het fenomeen van het zakken vullen een grote rol. Flinke bonussen werden nog steeds uitbetaald aan de managers die van ons geld een falend beleid hebben uitgevoerd. Wie was de schuld van de crisis? Jan met de Pet, die nu de lasten moeten dragen?
  De vermogende mensen of ondernemingen die vele huizen bezitten hebben vaak vermogen opgepot zonder er voor te zorgen dat a. woningen werden gerenoveerd en b. nieuwe huizen hebben laten bouwen. Sociale woningen werden verkocht omdat er kosten gemaakt moesten gaan worden. De room is er wel eerst afgehaald.

 
 ______   ___   _____   ___   _  _   ___  
 /_  _//  / _ \\  |__ //  / _ \\ | | | ||  / _ \\ 
 `-| |,-  | / \ ||  / //  | / \ || | |/\| || | / \ || 
  | ||  | \_/ ||  / //__  | \_/ || | /\ || | \_/ || 
  |_||   \___//  /_____||  \___// |_// \_||  \___// 
  `-`'   `---`  `-----`  `---`  `-`  `-`  `---`