/ Kiem Nieuws

RSS

Werknemer vraagt vaker uitkering dan zzp'er

woensdag 26 november 2014 / Redactie / geen reacties

Nederland telt 7.863.000 mensen die gerekend worden tot de beroepsbevolking. Hiervan is 672.000 werkloos, ontvangen er 442.000 een WW uitkering, 481.000 een bijstandsuitkering en nog eens 819.000 een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Samen maakt dat 1.742.000 uitkeringen. Dat is ca. 22% van de werkzame beroepsbevolking. Een groot deel van de werknemers is ontevreden met hun werk, hun inkomen en hun arbeidsomstandigheden.

Zelfstandigen zorgen voor eigen inkomen
Het hoge aantal mensen met een uitkering staat in schril contrast met de zelfstandigen die als ondernemer in hun eigen inkomen voorzien. Nederland telt volgens het CBS 806.000 zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Van de 806.000 zelfstandigen ontvangen er 3.130 een uitkering op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ).

Jaarlijks gaan ca. 7.000 zelfstandigen failliet en belanden in de reguliere Wet Werk en bijstand. De meeste zelfstandigen zijn zeer tevreden met hun bestaan als zelfstandige, ook de 15% zelfstandigen met een laag inkomen. Slechts 6% van de ZZP’ers overweegt dan ook om weer in loondienst te gaan als ze de kans krijgen.

Gedwongen zelfstandigen
Het klopt dat een deel van de startende zelfstandigen een eigen bedrijf is begonnen omdat ze anders niet aan de slag kwamen. Deze mensen worden tegenwoordig weggezet als 'gedwongen zelfstandigen'. Dat is natuurlijk kortzichtig. Als deze mensen er niet voor hadden gekozen om in hun eigen inkomen te voorzien hadden ze nog steeds een beroep gedaan op de WW of op de bijstand. Beschouw daarom de startende ondernemers als mensen die liever voor eigen rekening en risico werken dan dat ze in een uitkeringssituatie blijven hangen.

Lees verder: Bron: zzp Nederland

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____  _  _  __  __  ______  ______  _  _  
 |__ // | || | || \ \\/ // /_  _// |   \\ | || | || 
  / //  | || | ||  \  //  -| ||- | -- // | || | || 
 / //__ | \\_/ ||  / . \\  _| ||_ | -- \\ | \\_/ || 
 /_____|| \____//  /_//\_\\ /_____// |______// \____// 
 `-----`  `---`  `-` --` `-----` `------`  `---`