/ Kiem Nieuws

RSS

Ruim 300.000 werknemers gebaat bij sectorplannen tegen crisis

donderdag 20 november 2014 / Redactie / geen reacties

De FNV vindt het bemoedigend om te zien dat tot nu toe al 323.000 mensen in sectoren baat hebben bij maatregelen om de gevolgen van de crisis te dempen.

Daarbij gaat het vooral om scholing, begeleiding van werk-naar-werk, en scheppen van nieuwe leerwerkplekken. Tot nu toe is hiervoor ruim 300 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de sectoren zelf. Dit bedrag wordt aangevuld met eenzelfde bedrag door minister Asscher.

Dat zegt de FNV in reactie op de Kamerbrief van minister Asscher over de voortgang van de sectorplannen. Voorzitter Ton Heerts: “Het is goed om te zien dat er resultaten worden geboekt, en dat mensen er echt iets aan hebben. Daarvoor zijn deze plannen ook expliciet bedoeld: voor het bestrijden van de gevolgen van de crisis op de plek waar werkenden er onder lijden: in de sectoren.”

Bestrijden van jeugdwerkloosheid
Ruim 40% van de maatregelen gaat over bestrijden van de jeugdwerkloosheid. De sectorplannen bestrijken alle mogelijke sectoren, waaronder diverse initiatieven in de bouw en de zorg, maar ook de luchtvaart, de metaal, beveiliging, uitgeverijen, het onderwijs, ICT, procesindustrie, de schoonmaak en mode en textiel.

Banenplan ‘Werk op 1’
Overigens blijft de FNV van mening dat er meer moet gebeuren om de werkloosheid aan te pakken. Zo moet de inkomstenbelasting voor mensen met laagste inkomens omlaag, te financieren door hogere belasting op winst en vermogen. In het banenplan ‘Werk op 1’ pleiten de vakcentrales FNV, CNV en VCP voor een actieve groeistrategie, gericht op werkgelegenheid.

Daarvoor zijn drie soorten maatregelen nodig: herverdelen van werk, met name eerlijker verdelen van werk over jong en oud; scheppen van werk door bijvoorbeeld verduurzamen van woningen; en verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt door onder andere het bestrijden van schijnzelfstandigheid.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _  _   _____   _ _   ___  
| \ / ||  / _ \\ | | | || | ___|| | \| ||  / _ \\ 
| \/ || | / \ || | |/\| || | ||__  | ' || / //\ \\ 
| . . || | \_/ || | /\ || | ||__  | . || | ___ ||
|_|\/|_||  \___// |_// \_|| |_____|| |_|\_|| |_|| |_||
`-` `-`  `---`  `-`  `-` `-----`  `-` -` `-`  `-`