/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: Kabinet wil minder zzp’ers

vrijdag 19 september 2014 / Redactie / 1 reactie

Wat betekent Prinsjesdag voor zzp’ers? Nu de miljoenennota en alle stukken zijn gepubliceerd en de algemene politieke beschouwingen zijn geweest kan een eerste balans worden opgemaakt.

Conclusie: het kabinet wil minder zzp’ers en meer werkgevers en werknemers. Het venijn van deze Prinsjesdag voor zzp’ers zit in de keuze voor een nieuw belastingstelsel.

In de miljoenennota constateert het kabinet dat het aantal zzp’ers groeit en blijft groeien, geen nieuws eigenlijk. Vervolgens stelt het kabinet dat daar positieve kanten en negatieve kanten aan zitten. De groei van het aantal zzp’ers draagt bij aan de werkgelegenheid, innovatie en productiviteit. Maar zzp’ers dragen niet genoeg bij aan schatkist, zorgen onvoldoende voor zichzelf (o.a. pensioen) en hebben een grotere kans op armoede. Op basis van die analyse heeft het kabinet volgens goed Haags gebruik een werkgroep van ambtenaren in het leven geroepen die onderzoek doet naar mogelijke oplossingen. Pas daarna zegt het kabinet stelling te willen nemen.

Schijnconstructies
De regering zegt in Troonrede dat de strijd tegen schijnconstructies wordt opgevoerd. Meer zzp’ers die dat feitelijk niet zijn moeten (weer) in loondienst worden genomen. Een helder en goed streven. Het bekent in de creatieve sector wel dat de overheid daar dan ook de middelen voor beschikbaar moet stellen, en dat gebeurt niet. Het is namelijk een illusie dat het geld om mensen in dienst te nemen wel door de markt kan worden opgebracht.

Herziening belastingstelsel
Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet heeft met Prinsjesdag hierover een brief aan het parlement gestuurd. De doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging van het stelsel en het stimuleren van werkgelegenheid. Dat laatste wil de regering met name bereiken door de loonkosten te verlagen, waardoor het goedkoper wordt om mensen in dienst te nemen.

Zelfstandigenaftrek opnieuw ter discussie
De huidige fiscale regelingen zoals de zelfstandigenaftrek staan daarmee opnieuw ter discussie. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek graag inruilen voor een regeling die zich richt op ‘echt ondernemerschap’ en doorgroei van zzp naar zmp: zelfstandigen met personeel. Tegen de trend in wil het kabinet dus het aantal zzp’ers verminderen en een toename van het aantal werkgevers en werknemers stimuleren. Zzp’ers moeten mkb’ers worden die banen creëren. Als met ‘echte ondernemers’ wordt bedoeld ondernemers die veel winst maken, dan vrees ik het ergste voor de kunstensector. Hier is ondernemerschap inmiddels (ook) de norm,  maar het winstperspectief is laag.

Kabinet weet het nog niet
In de brief over het nieuwe belastingstelsel staat dat nog niets vast staat en dat de regering maximaal wil werken aan draagvlak. Aan de ene kant zegt premier Rutte tijdens de Algemene beschouwing in reactie op Pechtold:  “We laten zien wat er mogelijk is voor zzp'ers”, waarbij hij doelt op veranderingen binnen het fiscale instrumentarium.  Maar aan de andere kant zegt hij, “wacht nog maar even, we weten het zelf ook nog niet.” Rutte: “Er komen dit jaar nog twee momenten waarop we daar in samenhang over moeten spreken. Er is het interdepartementaal beleidsonderzoek over de positie van zzp'ers. Het eindrapport komt uiterlijk 1 december. Daarnaast laat minister Asscher onderzoek uitvoeren naar de knelpunten die werkgevers ervaren met de loondoorbetalingsverplichting. Het lijkt mij goed om aan de hand van die genoemde onderzoeken er verder over te spreken.”

Onderzoek nodig
In het Financiële Dagblad bevestigt staatssecretaris Wiebes (verantwoordelijk voor de belastingen) ondertussen dat het kabinet de zelfstandigenaftrek wil aanpassen omdat deze doorgroei niet bevordert en de regering dat als centraal doel heeft. En tegelijk zegt het kabinet in de brief aan de Tweede Kamer heel open met de kamer en maatschappelijke organisaties is gesprek te gaan waarbij ook de vraag wordt gesteld of de analyse van het kabinet wel wordt gedeeld. In dat kader lijkt het mij heel belangrijk om te onderzoeken of zzp’ers wel willen doorgroeien naar een bedrijf met personeel. Net zoals het heel belangrijk is om je af te vragen  hoe je met het bestrijden van schijnzelfstandigheid er voor zorgt dat er ook vacatures ontstaan waardoor mensen daadwerkelijk ook de mogelijkheid krijgen om (weer) in loondienst te werken.

Regeringsbeleid tegenstrijdig
De regering noemt in de Troonrede de creatieve industrie als toonaangevende topsector een kans voor Nederland. Als je bedenkt dat de helft van alle bedrijven in de creatieve sector gerund wordt door zzp’ers en uit onderzoek blijkt dat de trend is dat bedrijven in de sector steeds kleiner worden, dan is het regeringsbeleid zo tegenstrijdig als wat. Juist in de creatieve sector lijkt het niet waarschijnlijk dat de wens van het kabinet ‘minder zzp’ers, meer werkgevers en werknemers’ uitkomt. Waarschijnlijker is dat het aantal werkgevers en werknemers inderdaad blijft dalen, en het aantal zzp’ers stijgen. Het kabinet doet er verstandig aan om rekening te houden met dat scenario. De fiscale proefballonnetjes die het kabinet oplaat zullen we met z’n allen moeten doorprikken. Daarnaast moeten we onze lobby opvoeren om te voorkomen dat het kabinet grote schade aanbrengt aan de creatieve sector, de sector die ze nu juist zegt te koesteren.

Peter van den Bunder
Bestuurder  Zelfstandigen

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • maandag 22 september 2014 / Ruurd M. Fenenga

  Beste Overheid,

  We zitten in een - transformatie.
  Ooit van Jan Rotmans gehoord?
  Die kan u haarfijn uitleggen dat we zzp'ers JUIST nodig hebben!

  Succes!

 
 _  _  __  __  _____   ___    _____  _____  
| | | || \ \\/ // / ___||  / _ \\  / ___// | ___|| 
| |/\| ||  \ ` // | // __  / //\ \\  \___ \\ | ||__  
| /\ ||  | ||  | \\_\ || | ___ || /  // | ||__  
|_// \_||  |_||  \____// |_|| |_|| /____//  |_____|| 
`-`  `-`  `-`'   `---`  `-`  `-` `-----`  `-----`