/ Kiem Nieuws

RSS

Bondsbestuur FNV KIEM kiest voor fusie

donderdag 04 september 2014 / Redactie / 8 reacties

Het bondsbestuur van FNV KIEM heeft gisteren met een duidelijke meerderheid besloten positief te adviseren over de fusie met FNV in beweging per 1 januari 2016.

Het bondsbestuur zal haar visie in de komende maanden uitvoerig toelichten en voorleggen aan de leden. 

Meest zekere toekomst
Het bondsbestuur is van mening dat een ongedeelde FNV op de best mogelijke manier een meest zekere toekomst biedt voor de huidige en toekomstige leden in de creatieve industrie. Zowel de schaalgrootte, het krachtige imago als de gezamenlijk geformuleerde intenties van de nieuwe vakbeweging sluiten goed aan bij de verbeterslagen die FNV KIEM in de eigen sectoren moet maken.

Meer kansen voor FNV KIEM
Met de keus voor een fusie vertrouwt het bondsbestuur op het vergroten van de kansen op groei door intensief gebruik te maken van de overkoepelende werkorganisatie én op de innovatieve kracht vanuit de eigen sector creatieve industrie. Het rapport van onze leerstoelhouder professor Arjan van den Born geeft overtuigend aan welke kansen er zijn.

Tegenstemmers
Vier van de veertien leden (Henk Sterkman, Dorothea van Elk, Theo van den Broek, Jens Bommezij) van het bondsbestuur staan de beoogde fusie niet voor en zien meer in een aantal andere maatregelen, waaronder een reorganisatie, die een zelfstandig voorbestaan van FNV KIEM mogelijk maken.

Congres besluit op 20 december
Op het congres van 20 december 2014 zal de vereniging een besluit nemen over het advies van het bondsbestuur.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zondag 14 september 2014 / wilma vissers

  met alle respect voor de deelnemers aan deze discussie. Ik vraag mij af of deze informatie voor het gemiddelde kiem lid, die dit leest, bijna "chinees" wordt?
  Ook vind ik het niet volledig dat de namen van de db'rs die niet voor de fusie zijn, wel vermeld staan op de website en de voorstanders niet. Blijkbaar is het geen unaniem gedragen pre advies van het db. met vriendelijke groeten wilma vissers

 • zondag 14 september 2014 / marc jan trapmen

  @ bob jansen

  Ook aan jou zou ik willen verzoeken zelf de minachting voor de mensen die het niet met je eens zijn uit je betoog te schrappen. Als ik dat doe, kom ik namelijk tot de conclusie dat je eigenlijk geen argumenten vóór de fusie inbrengt, behalve dan dat ‘de andere kant’ bestaat uit 150 oudere leden die zich tegen de vooruitgang (die niet is te stoppen) verzetten, en geen ruimte laten voor de jeugd.

  Concentreer je op het onderbouwen van je standpunten:
  - Een nieuwe vakbond die ook aantrekkelijk is voor Jongeren: Waarom is de Fusie-FNV dat wel, en een zich ontwikkelend KIEM niet?
  - Waarom zal een zelfstandig KIEM over 5 jaar te gronde zijn gegaan?
  - Waarin verschilt de uitdaging van het opbouwen van de Fusie-FNV van de uitdaging van het opbouwen van KIEM?
  - Hoe kan je aantonen dat de sectoren in de fusie-FNV meer autonomie krijgen dan KIEM nu heeft?

  Het zijn mijns inziens essentiële vragen die je aanroert, maar het gaat om de antwoorden!

 • donderdag 11 september 2014 / bob jansen

  een interessante discussie, waarbij voor- en tegenstanders nog steeds geen millimeter wijken. De argumenten zijn ook steeds dezelfde: het eigen geld, met dubbeltjes en kwartjes bijeengespaard en de machtsvraag. Beide zijn achterhaald. We hebben het niet meer over de jaren 50 of 60 toen de bonden elkaar nog regelmatig in de haren zaten. We zijn op weg, met horten en stoten, naar een nieuwe vakbond, die ook aantrekkelijk is voor jongeren. Het is dan ook gek dat al onze leden en vooral de kaderleden die aktief zijn zich zo verzetten tegen een verandering waar ze zelf niet de vruchten van gaan plukken.
  Want laten we eerlijk zijn, van de ouderen en dat zijn er erg veel in onze bond, moet je het niet hebben als het om verandering gaat. Jongeren hebben andere behoeftes en vinden een bond, zoals die er nu uitziet, behoorlijk suf. Als we nu eens verstandig zijn en kijken naar ons zelf, komen we dan niet tot de conclusie dat we eens afscheid moeten nemen en het aan de jongeren over moeten laten. Wellicht zou de verandering dan ook wat sneller gaan, dan dit eindeloze geneuzel en geruzie. De vooruitgang is niet te stoppen, hoezeer dat handjevol (ca 150!) oudere leden zich daar ook tegen verzet. Een zelfstandig Kiem zal over een jaar of 5 te gronde gaan, samen met de spaarcentjes. Een fusie zal in ieder geval voor iedereen betekenen dat je de bond of sector van scratch opnieuw kunt opbouwen. gaat dat goed? vast ook niet, want de gevestigde orde zal ook dat proces vertragen, maar het is wel een uitdaging. Er zijn wel veel voordelen, het lokale beleid zal veel beter worden, dank zij de samenwerking met ander sectoren, sterker nog, er komt weer lokaal beleid. Want dat waren we allang kwijtgeraakt. De sectoren krijgen veel meer autonomie en is dat nou juist niet wat al die dwarsliggers willen? Conclusie: fuseren en rap een beetje, zodat we eindelijk weer eens naar de behoeftes van onze leden kunnen kijken en niet naar onze navel, want laten we wel wezen: we zijn er voor onze leden. dienstverlening aan onze leden is de kerntaak en niet ruzie maken tijdens een congres....

 • donderdag 11 september 2014 / Marc-Jan Trapman

  @ Alec Martel en B.Bruinsma:
  Jullie verwijten zijn mijns inziens totaal onterecht. KIEM heeft heel hard gewerkt aan de voorbereiding van de fusie, heeft zo goed mogelijk proberen bij te dragen aan de vormgeving daarvan, om te zorgen dat KIEM binnen het ongedeelde gedeelte zo veel mogelijk slagkracht zou houden en ook democratische invloed voor de leden, anders dan alleen via het ledenparlement. Ik kan daar van getuigen, want zat er als lid van de Klankbordgroep die in maart 2013 werd ingesteld op dat congres waar Alec het over heeft, met mijn neus bovenop.

  De eventuele vertraging die jullie betreuren is niet veroorzaakt door KIEM, maar door de grote bonden die tegen alle afspraken in, de feitelijke beslissing om te gaan fuseren een half jaar vervroegden.

  Onder druk van die grotere bonden hebben is er speciaal daarvoor een nieuw congres ingelast, en op dat congres was 67% van de aanwezigen van mening dat het op dat moment nog niet mogelijk was om het besluit tot fusie al te nemen. Het spijt me, maar zoals ik het zie zijn jullie, op dit punt sarcastische, reacties helemaal niet terecht.

  Jullie schijnen bovendien van mening te zijn dat het nu een uitgemaakte zaak is welke beslissing er op 20 december genomen gaat worden, maar in mijn waarneming is dit alles behalve het geval.

  Op het congres in maart 2013 was het bestuur, zoals jullie aangeven, ook al voor de fusie, maar het congres niet. Alleen omdat het bestuur zijn ambitie terugschroefde van 'willen fuseren' naar 'het loyaal meewerken aan het onderzoek naar de beste vorm voor de fusie' werd een aantal twijfelende congresgangers over de streep getrokken, en dan nog was er sprake van de kleinst mogelijke meerderheid vóór deze het besluit tot onderzoek van de fusie.

  Jullie moeten je goed realiseren dat het besluit tot opheffing van KIEM, dat nodig is om te kunnen fuseren, met 2/3e meerderheid van stemmen moet worden genomen. Het feit dat het bestuur nu weer dezelfde voorkeur uit heeft gesproken houdt helemaal niet in, dat zagen we in 2013 al, dat die 2/3e meerderheid er ook gaat komen.

  Ik ben het met jullie eens dat het er naar uitziet dat fuseren een makkelijkere weg lijkt voor KIEM dan zelfstandig blijven. Omdat we bij fuseren opgaan in een groter geheel valt voor ons als leden eigenlijk de zorg weg voor onze eigen werkorganisatie, en als je er vanuit gaat dat die nieuwe, super-grote werkorganisatie uit zichzelf zal doen wat voor KIEM-leden nodig is, dan lijkt de keuze daarvoor een makkelijker optie dan de keuze voor het moeizaam ombouwen van KIEM zelf, waarbij de vereniging dan het voortouw zal moeten gaan nemen.

  Ik denk dat die keuze er vanuit de verschillende groepen in onze vereniging ook anders uitziet, omdat we verschillende ambities hebben met KIEM, of met de grafische en creatieve sector.

  Nu is het me vanuit mijn uitkijkpost in de klankbordgroep opgevallen dat de voorstanders van fusie zich eigenlijk uit de overleggen hebben teruggetrokken, en denken dat het genoeg is als ze vanaf de zijlijn vernietigende commentaren de wereld insturen over al die rare types die denken dat er over deze keuze goed moet worden nagedacht. Daarbij worden dan argumenten gebruikt als 'dat gedoe interesseert onze leden toch niet, die lezen al die stukken niet' of, 'we werken al jaren goed samen met die grote bonden dus we gaan hoe dan ook samen' ("Ik ben al lang ingevaren").

  Ik wil jullie er voor waarschuwen dat jullie met dit soort 'zijlijn' strategie een groot risico lopen, want op het congres van 20 december zitten leden die zich wèl echt voor de materie interesseren, die niets 'als vanzelfsprekend' aannemen, en die - dat blijkt bijvoorbeeld uit de uitslag van het congres in juni, helemaal geen prijs stellen op bullying vanuit de grote bonden.

  Je doet er daarom goed aan om je minachting voor de mensen die op de lijn van een zelfstandig doorgaan van KIEM zitten in te slikken, en gewoon op een inhoudelijk overtuigende manier, je standpunten in te brengen, met de best mogelijke argumenten.

  We staan voor de situatie dat de makkelijkste beslissing voor KIEM op het congres die voor zelfstandigheid is; daar zijn maar 35% van de stemmen voor nodig, terwijl die keuze in zijn uitwerking voor de vereniging waarschijnlijk veel moeilijker is, en een voor de vereniging veel zwaardere belasting zal gaan vormen in verband met de ombouw van de werkorganisatie. Zoveel is al wel duidelijk.

  Jullie hebben een veel en veel moelijker taak, namelijk om 67% van de stemmen te vergaren, bedenk dat goed! Voorlopig lijkt er dus, ondanks het standpunt van het bestuur, geen sprake van een gelopen race.

  Iedereen heeft er belang bij dat we op het congres in december ècht, met al onze hersens er bij, deze voor KIEM belangrijke beslissing gaan nemen. Niemand heeft er belang bij dat men op basis van emoties en minachting voor mensen met een andere mening, congresgangers van zich vervreemdt.

 • woensdag 10 september 2014 / B.Bruinsma

  Hoi Frans,

  Je bent verbaasd over het besluit en vervolgens schrijf je dat je al een vermoeden had dat het zo zou gaan. Tegenstrijdigheid ten voeten uit. Hoezo geen zicht op verbetering? Ik ervaar nu al verbetering voor mijn eigen sector. Dus je wilt de fusie ontmantelen ? Maak me gek.

 • dinsdag 09 september 2014 / Alec Martel

  Fijn om te lezen dat het Bondsbestuur wederom voor een fusie is. Dat was het BB ook in maart 2013. Wat jammer dat er zoveel tijd verloren is gegaan met het steeds zaaien van nieuwe twijfel in plaats van een duidelijke koers varen. Het rapport van van der Born heeft niets met een fusie te maken: wel of niet zelfstandig gelden dezelfde adviezen. Ook de risico's dat het mislukt zijn even groot. Misschien zelfs groter, nu het momentum weg is om de fusie voor te bereiden. Het vertragen met 1 jaar heeft een enorme prijs: het vertrouwen van de fusiepartners is zwaar op de proef gesteld met dit uitstel. Veel spelregels zijn straks bepaald en daar zal Kiem geen invloed meer op hebben. M.i. had het BB alles op alles moeten zetten om op tijd de fusiedocumenten te ondertekenen en had het nu gepubliceerde standpunt meteen verzilverd kunnen worden. Nu is 2014 een verloren jaar: er is geen fusie voorbereid, maar ook zijn alle problemen die er in 2013 al waren, nog steeds onverminderd actueel. Jammer, jammer, jammer.

 • zondag 07 september 2014 / Frans Peeters beelden

  Toch wel wat verbaasd over dit besluit. Het vermoeden had ik al dat het zo zou gaan. Durft ons bestuur het niet aan om zelf binnenshuis orde op zaken te stellen en mag de "grote"FNV dit nu doen.
  Spijtig!
  Ik ben heel benieuwd wat het congres zal besluiten, mijn tip is doe het niet want je heft jezelf op en geeft een leuk financieel cadeau aan de FNV zonder enig zicht op verbetering.
  Het lijkt er op dat we onze eigen fusie alsnog maar moeten ontmantelen. Sector creatief bij FNV in beweging gaat het mi niet overleven.
  Ik hoop maar dat de race nog niet gelopen is.
  Frans Peeters

 • donderdag 04 september 2014 / B.Bruinsma.

  Bedankt voor de uiteindelijk enige en juiste beslissing. Maar dit had 2,5 maand eerder ook gekund. Nou maar hopen of wij op dezelfde voorwaarden kunnen invaren als eerder was afgesproken. Is dit niet het geval worden jullie bedankt voor de onnodige vertraging van dit proces. Trouwens, ik ben allang ingevaren en het bevalt uitstekend.

 
 _ __  __  __        ___   _ __  _  _  
 | |/ // \ \\/ //   ___   / _ \\  | |/ // | || | || 
 | ' //  \ ` //   /  || | / \ || | ' // | || | || 
 | . \\   | ||   | [] || | \_/ || | . \\ | \\_/ || 
 |_|\_\\  |_||   \__ ||  \___//  |_|\_\\ \____// 
 `-` --`  `-`'    -|_||  `---`  `-` --`  `---`  
            `-`