/ Kiem Nieuws

RSS

FNV: Donner door de bocht voor zzp’ers

vrijdag 21 mei 2010 / Redactie / geen reacties

De FNV is blij dat minister Donner van Sociale zaken eindelijk door de bocht is gegaan in de zogeheten zzp-zaak. De Minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de zaken van alle gedupeerde zzp’ers opnieuw te laten bekijken. FNV-bestuurder Leo Hartveld: “Het is goed dat die duizenden zzp’ers die onterecht van fraude werden beticht nu eindelijk geholpen worden.”

Minister komt wensen kamer tegemoet
De minister komt tegemoet aan nagenoeg alle wensen van de Tweede Kamer. De zzp-motie die onlangs met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen vraagt om ruimhartigheid bij het herbeoordelen van de duizenden zaken. Die is toegezegd door de minister. Ook krijgen de mensen die niet zelf om herbeoordeling hebben gevraagd een brief met een uitnodiging daartoe. Ook gaat de minister via advertenties mensen oproepen die uit de bestanden verdwenen zijn. Hartveld: “Het was een lange en heftige strijd tegen een minister en een UWV die in eerste instantie niet wilden bewegen. Maar onder uiterste druk van de Tweede Kamer zijn ze toch overstag gegaan. Complimenten aan alle kamerleden voor deze vasthoudendheid.”

Herbeoordeling zzp'ers
PvdA’er Ruud Vreeman gaat op verzoek van minister Donner de commissie ‘Herbeoordeling zzp’ers’ leiden. Hartveld: “We hebben er alle vertrouwen in dat Ruud Vreeman de zaken anders zal bekijken dan het UWV tot nu toe heeft gedaan. Bij de minste twijfel of UWV de gedupeerde wel goed heeft voorgelicht, zal de gedupeerde het voordeel van de twijfel krijgen. We verwachten dan ook dat veel gedupeerden kans maken op een herziening van hun dossier en terugbetaling van invordering en boetes”.


FNV blijft zaak nauw volgen
CDA, PvdA, SP en VVD hebben tijdens het debat op 20 mei gezegd de vinger aan de pols te zullen houden en van de minister van Sociale Zaken te eisen dat hij regelmatig rapporteert. Ook de FNV zal deze zaak nauw blijven volgen. Hartveld: “We roepen alle gedupeerden, die voor 1 juli 2006 vanuit de WW een eigen bedrijf zijn begonnen en door het UWV van uitkeringsfraude zijn beticht, zich te melden en om herziening te vragen. We hopen dat eind 2010 alle dossiers zijn behandeld en we gaan er vanuit dat iedereen die te goeder trouw heeft gehandeld zijn geld dan terug heeft.”

UWV 'onbehoorlijk' gehandeld
Duizenden zzp’ers zijn de afgelopen jaren vervolgd, omdat ze zouden hebben gefraudeerd. Deze zzp’ers zijn door het UWV uitgenodigd om vanuit een WW-uitkering voor zichzelf te beginnen. Daarbij zijn zij slecht voorgelicht over het aantal gewerkte en niet gewerkte uren dat ze moesten opgeven. De FNV heeft dit probleem in 2009 aangekaart bij de Tweede Kamer, die vervolgens de Nationale Ombudsman heeft verzocht een onderzoek te verrichten. In februari van dit jaar kwam hij met het rapport ‘Zzp’ers met een valse start’. Daarin constateert de Ombudsman dat het UWV ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld en daardoor grote groepen mensen ‘onevenredig zwaar getroffen’ zijn.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 ____    ___        __  __  _____    ___  
 | _ \\  / _ \\  ____   \ \\/ // | __ \\  / _ \\ 
 | |_| || | / \ || |  \\  \ ` // | | \ || | / \ || 
 | . //  | \_/ || | [] ||   | ||  | |__/ || | \_/ || 
 |_|\_\\  \___//  | __//   |_||  |_____//  \___// 
 `-` --`  `---`  |_|`-`   `-`'  -----`   `---`  
           `-`