/ Kiem Nieuws

RSS

Vakbonden: zorgwetten uitstellen en herzien

dinsdag 22 april 2014 / Redactie / geen reacties

FNV, CNV, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak doen in een gezamenlijke brief een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de wetsvoorstellen voor langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten te herzien en daartoe met een jaar uit te stellen.

Ton Heerts, voorzitter FNV: “De zorg is te belangrijk om nu even met haastwerk af te doen. De plannen die het kabinet nu in ijltempo door de Tweede en Eerste Kamer wil jassen hebben ingrijpende gevolgen voor honderdduizenden ouderen en gehandicapten en tienduizenden werknemers. Dit moet zorgvuldiger en beter.”

Gemeenten nog niet klaar
Komende week buigt de Tweede Kamer zich over de grote zorgverschuiving naar gemeenten (WMO). De gezamenlijke vakbonden constateren dat veel gemeenten nog niet klaar zijn voor die taak. CNV-voorzitter Maurice Limmen: “Zowel de thuiszorg, huishoudelijke verzorging, dagbesteding, gehandicaptenzorg, GGZ  als de verzorgingshuizen veranderen of verdwijnen zelfs. Lang niet alle overgebleven instellingen en de gemeenten zijn over een paar maanden klaar voor de toekomst."

Herziening van wetsontwerp
De bonden pleiten voor zorgvuldigheid en vinden dat de Kamer zich in de discussie ook moet buigen over de Wet Langdurige Zorg, omdat de maatregelen die voortvloeien uit beide wetten elkaar raken. De vakbonden roepen op tot herziening van het wetsontwerp. Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV: “Door acties van onze leden zijn de bezuinigingen al een beetje teruggedraaid. Daar ben ik trots op. Maar er moet meer gebeuren om afspraken te maken voor goede zorg voor ouderen en gehandicapten. Het wordt tijd dat de politiek in Den Haag luistert naar al die zorgen die leven in het land.”

Concrete voorstellen
In de gezamenlijke brief doen zij concrete voorstellen voor goede zorg. Zo moet de bezuiniging van 40% op de huishoudelijke verzorging van tafel. De vakbonden vinden het onverantwoord dat de regering ervoor pleit dat ouderen en gehandicapten langer thuis wonen, maar dit tegelijkertijd onmogelijk maakt, door te bezuinigen op thuiszorg en dagbesteding. Heerts: “De zorg voor deze mensen blijft nodig, dus ook het werk moet blijven.”

Eric de Macker voorzitter van CNV Publieke Zaak: "Niet alleen de zorg voor honderdduizenden mensen verandert, de banen van tienduizenden zorgwerknemers staan op het spel. Als er niet voldoende tijd is gaan werkgevers massaal ontslagaanvragen opstellen. Gemeenten en werkgevers moeten weten waar ze aan toe zijn en hebben tijd  nodig om de nieuwe zorgvoorzieningen te organiseren. Pas dan kunnen de vakbonden goede afspraken maken over behoud van werkgelegenheid."

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _  _   ___   _____   _  _        _____  
| \ / ||  / _ \\ | __ \\ | || | ||   ___  | ___|| 
| \/ || | / \ || | | \ || | || | ||  /  || | ||__  
| . . || | \_/ || | |__/ || | \\_/ ||  | [] || | ||__  
|_|\/|_||  \___// |_____//  \____//   \__ || |_____|| 
`-` `-`  `---`  -----`   `---`    -|_|| `-----` 
                       `-`