/ Kiem Nieuws

RSS

Wet Werk en Zekerheid gaat onzeker werk tegen

donderdag 13 februari 2014 / Redactie / 2 reacties

‘De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is van groot belang voor werkenden, voor mensen die hun baan dreigen kwijt te raken of kwijt zijn.

Door deze wet - een uitwerking van het sociaal akkoord - wordt onzeker werk tegengegaan, en heeft iedereen straks recht op een transitievergoeding. Ook blijft de inkomensbescherming bij werkloosheid intact.' 

'Uiteraard ziet de FNV erop toe dat de afspraken uitgevoerd worden in de geest van het sociaal akkoord.’ Dat zei FNV-voorzitter Ton Heerts gisteren bij de start van de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid in de Tweede Kamer.

Onzeker werk
De doorgeschoten vormen van onzeker werk worden aan banden gelegd. Vanaf 1 juli 2014 gelden strengere regels voor nul-urencontracten en min-maxcontracten. Dat betekent dat werkgevers na 6 maanden alleen nog maar via de cao en alleen voor incidenteel werk dit soort contracten mogen afsluiten.

Max. 3 contracten in 2 jaar
Het aanbieden van een lange reeks van tijdelijke contracten voor structureel werk is na 1 juli 2014 niet meer mogelijk. Heerts: ‘Werkgevers hebben er in het sociaal akkoord mee ingestemd om mensen niet meer eindeloos op tijdelijke contracten aan het werk te houden. Dat betekent dat ze na maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd mensen een vast dienstverband zouden moeten aanbieden. Dat moet de norm worden.’ 

In die situatie is er namelijk sprake van structureel werk en daar hoort een vast dienstverband bij. ‘Als werkgevers in plaats daarvan hun werknemers toch niet in dienst houden terwijl het werk er wel is, is dat niet in de geest van het sociaal akkoord. Daarop zullen we toezien’, aldus Heerts.

Doorstromen naar echte banen
Afgelopen jaren heeft de FNV al afspraken gemaakt over de aanpak van onzeker werk. Door die afspraken stromen mensen door naar echte banen. Zo zijn er bijvoorbeeld bij Jumbo, DC Ahold, ASML, schoonmaaksector en Rijkswaterstaat al afspraken gemaakt met werkgevers voor echte banen. ‘Met deze wet en de afspraken uit het sociaal akkoord worden wij daarin verder gesteund.’

Ontslagbescherming
‘Wat betreft de ontslagbescherming kunnen we spreken van een doorbraak. De politiek heeft het er al twintig jaar over en nu is het eindelijk geregeld’, zegt Heerts. De ontslagbescherming is nu eenvoudiger, rechtvaardiger en eerlijker verdeeld. De route is duidelijk: bij economisch ontslag via UWV, bij andere redenen de kantonrechter. Iedereen heeft recht op een transitievergoeding, dat is nu niet zo, en daarmee staan in principe van tevoren de beëindigingskosten vast. ‘Er zal straks dus echt geïnvesteerd moeten worden in mensen’ aldus Heerts.

Transitievergoeding
Per 1 juli 2015 krijgt iedereen die ontslagen wordt een vergoeding naar rato van het aantal gewerkte jaren. Voor de eerste tien gewerkte jaren krijg je 1/3 maandsalaris per jaar en voor alle jaren daarna een ½ maandsalaris. Als werkgevers aantoonbaar investeren in goede scholing en andere activiteiten en inspanningen die je arbeidsmarktkansen vergroten, kan dat van de transitievergoeding gedaan worden.

Het is niet verplicht om de transitievergoeding aan scholing te besteden. Als je niet direct aan de slag komt, kan de vergoeding in tweede instantie ook gebruikt worden ter aanvulling van het inkomen of de uitkering tijdens de werkloosheid. De komende jaren ligt er dus veel werk op de cao-tafels.

WW
‘Het is goed dat we juist in deze tijd waarin bijna 700 duizend mensen op zoek zijn naar een baan, de WW als sociaal vangnet overeind hebben weten te houden’, aldus Heerts. De hoogte en duur van de WW blijft in principe gelijk. Wel wordt de WW vanaf 2016 anders gefinancierd. De overheid gaat hier minder aan betalen, en sociale partners nemen de rest voor eigen rekening, door middel van cao-afspraken. Hiermee krijgen vakbonden en werkgevers meer en meer de regie terug.

Werkgevers hebben toegezegd dat hier op centraal niveau en in de cao's harde afspraken over gemaakt zullen worden. En het kabinet zal die cao's ook algemeen verbindend verklaren. Op dit moment werken sociale partners in de Stichting van de Arbeid en de SER aan de uitwerking van de afspraken.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 • zondag 15 juni 2014 / jac van esch

  Transitiebudget veroorzaakt onoverkomelijke inkomensval

  Het omzetten van de huidige ontslagvergoeding in een transitiebudget voor scholing en outplacement zorgt voor een forse inkomensverlaging. Dat betekent dat de inkomenszekerheid van werknemers die tussen twee banen zitten, wegvalt. Stel dat een werknemer van 45 jaar oud met een bruto inkomen van € 40.000,- en een dienstverband van 10 jaar zijn baan kwijtraakt. Deze persoon kan in de huidige situatie een ontslagvergoeding verwachten van 10 maandsalarissen om zijn inkomenstekort aan te vullen. In de toekomst zal hij een transitiebudget ontvangen van 4 maanden, dat hij niet mag gebruiken voor het aanvulling van zijn lagere inkomen. Dit betekent dat mensen die een eigen huis hebben, weinig spaargeld of andere reserves hebben, een enorme inkomensval te verwerken krijgen. Mensen krijgen de tijd niet meer om hun uitgavenpatroon aan te passen.

 • woensdag 19 februari 2014 / Pepijn ten Kate

  Nieuws vanuit de Vakbeweging is natuurlijk belangrijk echter dit nieuws overnemen zonder daarbij oog te hebben voor de gevolgen in onze eigen sectoren is misschien iets te beperkt. Laten we voorop stellen dat de intentie van de Vakbeweging goed is, namelijk zoveel mogelijk zekerheid bieden aan de werknemers. Het is niet goed mensen drie jaar aan het lijntje te houden en hen dan bij het groot vuil te zetten. Maar als we nog even goed kijken naar bijvoorbeeld de kunstensector dan zien we dat deze wetgeving ook nadelen heeft. Daar hebben sociale partners in de cao een aanzienlijke verruiming afgesproken inzake het aantal contracten dat men in een bepaalde periode mag afsluiten zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Dat komt bijvoorbeeld omdat er heel veel op projectbasis wordt gewerkt. Dit zijn dikwijls kortdurende producties waarvoor mensen met bepaalde vaardigheden/eigenschappen/kennis/inbreng gezocht worden. Ook het feit dat de subsidies/sponsorgelden dikwijls tijdelijk zijn betekent vaak dat meerjarige afspraken/toezeggingen niet zijn te geven. Zekerheden voor deze mensen moet dus in andere voorwaarden gevonden worden bijvoorbeeld door het gebruik kunnen maken van een loopbaanfonds in tijden waarop men "in between jobs" zit.
  Het terugbrengen van 3 naar 2 jaar en het aan banden leggen van het aantal tijdelijke contracten in die periode zal voor deze sector averechts uitpakken, namelijk meer onzekerheid en nog vaker moeten wisselen van werkgevers. Het zal ook de weg naar het aantrekken van zzp'ers vergroten wat ook andere nadelen met zich mee brengt zoals geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en of pensioenopbouw.
  Tot slot nog een kritisch woordje over de transitievergoeding. Het is een heel goed dat die nu voor iedereen gaat gelden, welke ontslagroute de werkgever ook volgt. Echter de vergoeding is zo minimaal dat het nauwelijks ergens op slaat.

 
__  __  _____  _____   __  __  _  _   ___  
\ \\ / // | ___|| | __ \\  \ \\/ // | || | ||  / _ \\ 
 \ \/ //  | ||__  | | \ ||  \ ` // | || | || / //\ \\ 
 \ //  | ||__  | |__/ ||  | ||  | \\_/ || | ___ ||
  \//   |_____|| |_____//   |_||  \____// |_|| |_||
  `   `-----`  -----`   `-`'   `---`  `-`  `-`