/ Kiem Nieuws

RSS

Voldoende perspectief Participatiewet

dinsdag 04 februari 2014 / Redactie / geen reacties

In de aanpassingen die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft gedaan aan de participatiewet en rond de bijstand zit voor de FNV voldoende perspectief om door te gaan met de afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. 

Ton Heerts, voorzitter FNV: 'Er komt geen verplichte tegenprestatie, de huidige Wajongers komen niet in de bijstand terecht en er is een stevig landelijk kader vastgelegd. Nog niet alles is goed geregeld, maar deze en andere punten bieden voor de FNV voldoende perspectief om verder te gaan.'

Verplichte tegenprestatie geschrapt
De plannen om bijstandsgerechtigden te verplichten een tegenprestatie te leveren is geschrapt. Heerts: 'Daar hebben onze leden keihard voor gevochten het afgelopen jaar. Dankzij de vele signalen van leden en via onderzoek hebben we duidelijk aangetoond dat er heel veel mis gaat in de praktijk. Mensen worden ontslagen en moeten dan hetzelfde werk doen voor een uitkering of ze mogen niet solliciteren bijvoorbeeld. Terwijl het daar nu juist om draait: betaald werk vinden.'

Staatssecretaris Klijnsma laat het nu aan de gemeentes over om al dan niet een tegenprestatie te vragen. Heerts: 'Ik roep de gemeentes op om verstandig om te gaan met deze vrijheid. Het is al dringen op de arbeidsmarkt. We blijven ons tegen deze kwalijke praktijken verzetten. Mensen hebben recht op een fatsoenlijk loon voor het werk dat ze doen. Dus niet werken zonder loon, maar uitzicht op gewoon goed werk, op echte banen dus.'

Geen enkeltje bijstand
Heerts: 'De huidige Wajongers krijgen geen enkeltje bijstand. Goed dat de staatssecretaris wat dat betreft naar onze mensen heeft geluisterd. Als de huidige Wajongers geen baan hebben, behouden ze wel hun eigen uitkering. Een flinke teleurstelling is dat Klijnsma de uitkering vanaf 2018 gaat verlagen. Waar we trots op zijn, is dat de staatssecretaris ook de vermogens- en partnertoets voor die mensen heeft geschrapt. Dat betekent zekerheid rond het inkomen, waar de FNV steeds voor gepleit heeft.'

Eerst echte banen
De FNV blijft er op hameren dat eerst de banen gerealiseerd moeten worden voor er van herkeuringen sprake kan zijn. Heerts: 'We gaan er vanuit dat werkgevers nu vaart gaan maken met het creëren van deze banen en Wajongers aan het werk gaan helpen. De eerste afspraken daarover  zijn al gemaakt in de Stichting van de Arbeid. We zullen er in de Werkkamer en in de 35 werkbedrijven, waar op korte termijn ook vakbondsvertegenwoordigers bij zitten, er nauw op gaan toezien dat dit allemaal volgens de afspraken verloopt.'

Ook een goed punt van de aanpassing ten opzichte van de eerdere plannen dat de sociale partners gewoon aan de cao-tafel afspreken dat mensen die beschut werken er in loon op vooruit kunnen gaan.

Print deze pagina

/ Kiem Reacties

 
 _____   ______   _____  _  _   _____   ______ 
 / ____|| /_  _//  / ___// | || | || / ____|| /_  _// 
/ //---`'  -| ||-  \___ \\ | || | || / //---`'  -| ||- 
\ \\___   _| ||_  /  // | \\_/ || \ \\___   _| ||_ 
 \_____|| /_____// /____//  \____//  \_____|| /_____// 
 `----`  `-----` `-----`   `---`   `----`  `-----`