/ Kiem Nieuws

RSS

Blog: De lichtpuntjes van het pensioenakkoord

vrijdag 20 december 2013 / Redactie / geen reacties

Vooropgesteld: de hele gehele pensioendiscussie is tot op heden vanuit een verkeerd uitgangspunt  gevoerd. Het uitgangspunt was namelijk niet een verbetering van de toch al zwaar onder vuur liggende pensioenfondsen, maar een simpele bezuinigingsdoelstelling. De overheid krijgt haar huishoudboekje niet op orde, dus doet zij een indirecte greep uit de pensioenkassen.

De berichtgeving van de FNV was enigszins zuur, maar met de plannen van het kabinet waren de werknemers toch echt veel slechter af geweest. En ja, natuurlijk kan het altijd beter. Maar het pensioenakkoord is helemaal niet zo teleurstellend. Toegegeven, het is minder dan we nu hebben als het gaat om het maximale opbouwpercentage, maar de 1.8750% komt toch erg dicht bij de 2% die de FNV voor ogen had.

Overigens was die 2% misschien wel een erg hoog percentage. Slechts een zeer gering aantal pensioenfondsen heeft immers een opbouw boven de 1,87%.  Voor de overgrote meerderheid van de pensioenfondsen heeft het nieuwe opbouwpercentage dus geen enkele of slechts gering effect. Ik vraag mij dan ook zeer af of de overheid de beoogde bezuinigingsdoelstelling hiermee zal halen?

Opbrengsten in eigen zak
De FNV zegt dat de werkgevers dreigen de opbrengsten in eigen zak te steken? Dit is toch eigenlijk geen nieuws te noemen. Dat proberen zij namelijk altijd. Daarom zijn er vakbonden op deze wereld die namelijk ook altijd stellen dat het geld dat hiermee vrij komt aan de werknemers toe komt!

Conform de meest gebruikte premieverdeling, 2/3 werkgevers 1/3 werknemers, komt overigens toch altijd nog een deel terecht bij de werknemers.  Het werkgeversdeel (wij noemen dat arbeidsvoorwaardengeld) zullen wij moeten proberen terug te halen via cao-afspraken. Wat dit betreft wil de FNV hetzelfde als onze overheid, namelijk koopkrachtverbetering. Helaas wel ten koste van de pensioenopbouw…. maar ach, we mogen toch veel langer werken nietwaar?

Bijstandtoets zzp’ers vervalt
Waar we heel blij mee moeten zijn is dat de bijstandstoets voor zzp’ers komt te vervallen. Heel veel mensen zijn hier enorm mee geholpen. De zzp’ers die door omstandigheden niet aan voldoende opdrachten komen en zich daarom moeten melden voor een bijstandsuitkering hoeven nu niet eerst hun pensioen meer op te eten voordat ze in aanmerking komen voor een (bijstands)uitkering. Hiermee wordt in feite het pensioenpotje beschermd voor het doel waarvoor deze is opgebouwd. De zzp’ers worden daarmee op een gelijke wijze behandeld als de werknemer.

Correctie
Tot slot is het feit de pensioenopbouw gemaximeerd wordt tot 100.000 euro iets wat ons vakbonden  zou moet aanspreken. Hiermee wordt voorkomen dat de mensen met relatief kleine pensioenen opdraaien voor hen die zeer grote pensioenen opbouwen/genieten.  Mensen met hoge pensioenen zijn dikwijls hoger opgeleid en hebben vaak een hogere levensverwachting dan lager opgeleiden met een minder hoog salaris. Door de langere levensverwachting van mensen met hogere pensioenen moeten pensioenfondsen ook langer (een hoog bedrag) aan hen uitkeren. Met deze regeling vindt er een correctie plaats op deze ongelukkige (perverse) solidariteit.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM
 

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 ______  ______  ______  _____   ______  _  _  
 /_  _// /_  _// /_  _// | ___|| /_____// | || | || 
  | ||   -| ||-  `-| |,-  | ||__  `____ ` | || | || 
 _| ||   _| ||_   | ||  | ||__  /___//  | \\_/ || 
 /__//   /_____//  |_||  |_____|| `__ `   \____// 
 `--`   `-----`   `-`'  `-----`  /_//    `---`  
                     `-`