/ Kiem Nieuws

RSS

Pensioenakkoord is teleurstellend

woensdag 18 december 2013 / Redactie / geen reacties

De uitkomst van het pensioenakkoord tussen het kabinet en de oppositiepartijen is teleurstellend. Jongeren betalen helaas de grootste rekening.

‘Het kabinet en de oppositiepartijen hebben hoge verwachtingen gewekt, maar weinig bereikt. Dit kabinet is meer aan het boekhouden dan aan het investeren in de toekomst van onze jongeren. Ook in de bijgestelde voorstellen gaan ze er nog steeds flink op achteruit’, zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.
 
De FNV zal zich onverminderd hard blijven maken voor een goed pensioen voor jong en oud. Met een maximale benutting van wettelijke kaders. Het is positief dat nu sprake is van een hogere bruto opbouw met lagere uitvoeringskosten.

Pensioenopbouw van 2,25 naar 1,875%
De jaarlijkse pensioenopbouw gaat in 2014 omlaag van 2,25 naar 2,15 % van het inkomen en, zo is nu besloten, per 2015 naar 1,875 %. De FNV pleitte voor een opbouwpercentage van 2% door het schrappen van de wet Hillen, met een maximale opbrengst van ruim 500 miljoen. Deze wet is immers inmiddels achterhaald, omdat nieuwe generaties verplicht worden hun hypotheek af te lossen.

Premieverlaging loze belofte?
Werkgevers dreigen de premieverlaging voor komend jaar in hun eigen zak te steken. Dat is in strijd met de gedachte en belofte van de ondertekenaars van dit akkoord. Zij 'garanderen' een premieverlaging voor werknemers. Van deze belofte dreigt weinig terecht te komen.

Gijs van Dijk: ‘Werkgevers moeten niet denken dat zij pensioengeld zomaar in hun eigen zak kunnen steken. Dat zullen wij aan de cao-tafel ook heel duidelijk maken. Dat gaat dus niet gebeuren. Als er financiële ruimte in pensioenfondsen ontstaat, zal de FNV deze aangrijpen voor het verbeteren van de koopkrachtvooruitzichten.’

Graaien in de premiepot
De politieke partijen moeten niet naïef zijn op dit punt. Van Dijk: ‘Het is ook aan de Tweede Kamer om te voorkomen dat werkgevers gaan graaien in de premiepot. Als de politiek dit niet goed regelt dan zakt ze voor haar eigen generatietoets.’

Voor goed geïndexeerd pensioen
De FNV maakt zich zorgen om de koopkracht van mensen, hun banen en hun pensioen. Daarom zet de FNV in op een goed geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de lonen en prijzen. Daarvoor is een verantwoorde premie nodig. Het kabinet rekent zich rijk als het denkt dat de pensioenpremie omlaag kan zonder schade voor de lange termijn vooruitzichten voor jongeren. De FNV wil dat premies ook op langere termijn voldoende zijn voor een goed geïndexeerd pensioen.

Zzp’ers en oudere werkzoekenden
Het verdwijnen van de bijstandstoets voor zzp’ers is een stap in de goede richting. Hierdoor hoeven zzp’ers niet hun opgebouwde pensioen op te eten als ze een tijd geen werk hebben.

De FNV is verontwaardigd dat er met de oplopende werkloosheid en de kleine kans op werk juist nu extra wordt bezuinigd op het budget voor oudere werkzoekenden.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
      ______  ______  _  _        ______ 
 ____   /_  _// /_  _// | || | ||  ____   /_  _// 
 |  \\  -| ||-   | ||  | || | || |  \\  -| ||- 
 | [] ||  _| ||_  _| ||  | \\_/ || | [] ||  _| ||_ 
 | __//  /_____// /__//   \____//  | __//  /_____// 
 |_|`-`  `-----`  `--`    `---`  |_|`-`  `-----` 
 `-`                   `-`