/ Kiem Nieuws

RSS

Polderpensioen voorzichtig positief ontvangen

vrijdag 04 oktober 2013 / Redactie / geen reacties

De FNV en de werkgevers vinden het positief dat staatssecretaris Klijnsma van SZW wil komen tot één financieel toetsingskader voor de pensioenen, zoals sociale partners, jongerenorganisaties en ouderenbonden recent hebben bepleit.

Dat staat in een gezamenlijke reactie van Stichting van de Arbeid op dit zogeheten 'polderpensioen'. Maar er zijn ook twijfels.

Vakcentrales en werkgevers zijn er nog niet van overtuigd dat de voorlopige keuzes van Klijnsma voldoende stabiliteit voor pensioenen en premies garanderen. Ook is het nog de vraag of er voldoende ruimte wordt gecreëerd om decentraal keuzes te kunnen maken. Dat is juist wel het beoogde doel van sociale partners.

Probleem van ‘invaren’ verdwijnt
Tot nu toe lagen er twee mogelijkheden voor het pensioencontract op tafel, waarbij het nominale contract kon worden omgezet in een reëel contract. Sociale partners zijn tevreden dat dit lastige probleem van het ‘invaren’ (van oude rechten) nu met één toetsingskader verdwijnt.

Kortingen uitsmeren over 10 jaar
Verder ondersteunen zij de mogelijkheid om eventuele kortingen over een periode van maximaal tien jaar uit te smeren. Zo kunnen schokken op de beurs beter worden opgevangen.

Voldoende stabiliteit premies?
De Stichting is er niet van overtuigd dat de voorlopige keuzes die Klijnsma aankondigt voldoende stabiliteit garanderen. Daarbij gaat het in het bijzonder om de stabiliteit van de premies, die in hoge mate afhankelijk blijven van de rentestand. Hierdoor kunnen de premies nog steeds fluctueren: stijgen in slechte tijden en dalen in goede tijden.

De Stichting van de Arbeid pleit al langere tijd voor stabiele premies op basis van het verwacht totaalrendement (rente plus aandelenrendement) van fondsen. In dit verband verwijst de Stichting ook naar het SER-advies ‘Naar Macrostabiele reële pensioenen’.

Rentegevoeligheid beperkt indexering
De rentegevoeligheid staat ook haaks op de wens om pensioenfondsen in verband met de indexering een lange termijn beleggingsbeleid te laten voeren. De rentegevoeligheid beperkt daarmee de daadwerkelijke ruimte om te indexeren in financieel moeilijke tijden.

Een ander punt van zorg is de complexe communicatie richting deelnemers.

Uitgangspunten
De Stichting van de Arbeid zal de verdere uitwerking van de brief van staatssecretaris Klijnsma  blijven toetsen op de uitgangspunten van de gemeenschappelijke verklaring van de Stichting met ouderen- en jongerenorganisaties en de Pensioenfederatie. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

• stabiele premies op kostendekkend niveau
• stabiele uitkeringen
• voldoende mogelijkheden voor indexering
• een stabiel lange termijn beleggingsbeleid
• heldere communicatie richting deelnemers over verwachtingen en risico’s.

De Stichting van de Arbeid gaat ervan uit dat sociale partners nauw betrokken worden bij de verdere uitwerking van de hoofdlijnen.

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 
 _  _  _  _   _____   ___   _____    ___  
| || | || | || | || / ____||  / _ \\ | __ \\  / _ \\ 
| || | || | || | || / //---`' / //\ \\ | | \ || / //\ \\ 
| \\_/ || | \\_/ || \ \\___  | ___ ||| |__/ || | ___ ||
 \____//  \____//  \_____|| |_|| |_|||_____// |_|| |_||
 `---`   `---`   `----` `-`  `-` -----`  `-`  `-`